Krajské múzeum v Prešove
Prešov

 

Miesto konania akcie: Hlavná 86, 080 01 Prešov

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2014, 15.00 - 23.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


15.00 – 23.00

- prehliadka aktuálnych výstav a expozícií

- zoznámenie sa s tradičnými remeslami regiónu – rezbárstvo, kováčstvo, čipkárstvo, košikárstvo, a i.

- od 17.00 h – vystúpenie folklórneho súboru Tarka z Bardejova

- od 16.00 h - hudobné tematické vstupy poslucháčov Inštitútu hudby a výtvarného umenia Prešovskej univerzity v Prešove

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

zdarma

 

Informácie:

Tel.: 0915 986 091

E-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Lukáš Jonov

Web: www.muzeumpresov.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu