Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Banská Bystrica

 

Miesto konania akcie:
Preatórium - Nám. Š. Moysesa 25,
Bethlenov dom - Dolná 8,
Vila Dominika Skuteckého - Horná 55

 

Dátum a čas konania akcie: 18.05.2013, 16.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Stredoslovenská galéria otvára svoje priestory v rámci medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií. Príďte do galérie a prežite chvíle plné zážitkov spojených s umením.

V sobotu 18.5.2013 bude program prebiehať v budove Bethlenovho domu v Dolnej ulici č. 8. Návštevníci si môžu prezrieť výstavu Prejavy secesie v maľbe na Slovensku, ktorá prezentuje secesiou ovplyvnené diela z tvorby Ladislava Mednyánszkeho, Ľudovíta Čordáka, Martina Benku, Júliusa Flacheho, Kolomana a Júliusa Tichého a ďalších autorov. V rámci podujatia sú pre verejnosť pripravené tvorivé dielne. V hodinových intervaloch si záujemcovia môžu vyskúšať experimenty vo fotokomore, zoznámiť sa s technikou fotenia bez fotoaparátu a vytvoriť si vlastné fotogramy. Na záver programu si návštevníci môžu vychutnať v súčasnej dobe ojedinelú atmosféru premietania filmov sprevádzanú zvukom premietačky a šumením reproduktora. Od 20.30 h v Bethlenovom dome galéria premietne niekoľko krátkych 16 mm filmov z archívu galérie.

Budova Praetoria na Nám. Š. Moysesa 25 prezentujúca výstavu VENI,VIDI, VICI... Ocenené diela z podujatí Súčasná slovenská grafika 1991-2011 bude pre verejnosť otvorená od 10.00 h do 16.00 h a stála expozícia vo vile Dominika Skuteckého na Hornej 55 od 10.00 h do 15.00 h.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

dobrovoľné

 

Informácie:

Tel.: 048 / 470 16 23 (Bethlenov dom), 4124864 (Praetorium), 4125450 (Vila D. Skuteckého)

E-mail: umenovedne@ssgbb.sk

Kontaktná osoba:

Web: www.ssgbb.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu