Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve - Podpolianske múzeum v Detve
Detva

 

Miesto konania akcie: Podpolianske múzeum v Detve, Partizánska 63, 962 12 Detva

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2013, 13.00 - 21.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Podpolianske múzeum má vzhľadom k svojím podmienkam časovo upravený program a formu podujatia , cieľ je však zostáva ten istý - netradične priblížiť činnosť múzea širokej verejnosti. V spolupráci so skautským zborom v Detve sme okrem verejnosti cielene oslovili školské a predškolské inštitúcie v regióne, pre ktoré je 17.5.2013 v predĺžených otváracích hodinách od 13.00 do 21.00 h pripravený zábavno – náučný program.

Dopoludnie: voľné vstupy verejnosti. Aktivity pre najmenších návštevníkov – dvor a priľahlé priestory múzea.

13.00 h - zábavný kvíz Mladý muzejník ...alebo Čo neviem o múzeu ( podľa záujmu pre prihlásených žiakov základných škôl z regiónu)

14.00 - 21.00 h - Hľadáme poklad , zábavné pátranie po histórii pre verejnosť i školy v sprievode skautov v priestoroch, dvore múzea a starej časti mesta.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

vstup zdarma

 

Informácie:

Tel.: 045 5455 212,0918 167 711

E-mail: muzeum@kcdetva.sk

Kontaktná osoba: PaedDr. Renata Babicová, vedúca múzea

Web:

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu