Informácie o podujatí

 

„Múzeá sú dôležitou zložkou pri kultúrnej výmene, obohacovaní kultúr a vývoji vzájomného porozumenia, spolupráce a mieru medzi ľuďmi.“

Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM

„Význam múzeí pre spoločnosť sa rozšíril z profesionálneho cez vzdelávací až po ich úlohy pri využívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej identity.“

Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM

 

Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam MDM si pred šiestimi rokmi dala za cieľ aj francúzska iniciatíva založiť tradíciu Nuit européenne des musées. Európska noc múzeí sa realizuje pod patronátom Rady Európy.

Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách a galériách.

Novinky pre rok 2013

9. ročník Noci múzeí a galérií sa uskutoční v jeden deň na celom Slovensku.

 

Dvere múzeí a galérií zostanú v sobotu otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií. Popri tom ponúknu všetkým bohatý sprievodný program. Aktivity múzeí a galérií sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva.

 

Do podujatia sa zapoja múzeá a galérie v týchto mestách Slovenska:

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Budimír, Častá, Dolný Kubín, Fiľakovo, Galanta, Hurbanovo, Košariská, Košice, Kremnica, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Markušovce, Martin, Michalovce, Modrý Kameň, Myjava, Nitra, Nová Baňa, Nové Zámky, Pezinok, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Radoľa, Rimavská Sobota, Ružomberok, Skalica, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Strečno, Svätý Anton, Svidník, Šaľa, Šurany, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Trstená, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina.

 

Pripravované programy:

- Objavujeme v múzeu – simulácie archeologických výskumov
- Staré remeslá sa predstavujú
- Nočné prehliadky múzeí a galérií
- Tajomstvá depozitárov
- Tvorivé dielne pre všetkých
- Premietanie dobových filmov
- História aj moderné umenie
- Kurátorské sprievody
- Odborné poradenstvo
- Koncerty vážnej aj modernej hudby

 

Viac informácií o podujatí môžete získať:

 

Zuzana Šullová, Zväz múzeí na Slovensku
e-mail: zuzana.sullova@stm-ke.sk, tel.č.: 0918 965 715

 

Artur Šturmankin, Centrum marketingu a komunikácie SNM,
   e-mail: artur.sturmankin@snm.sk, tel.č.: 00421 2 20 469 142, 0917 307 454