Múzeum školstva a pedagogiky ÚIPŠ
Bratislava

 Logo Múzeum školstva a pedagogiky ÚIPŠ

Miesto konania akcie: Hálova 16, Bratislava - Petržalka

 

Dátum a čas konania akcie: 18.05.2013, 16.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Noc múzeí a galérií v Múzeu školstva a pedagogiky bude venovaná prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej – a to nie len dejinám tejto školy, ale aj životu jej študentov.

Program:

16.00 – 24.00 h - výstava Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov. Výstava približuje vznik školy, jej fungovanie, atmosféru školskej triedy z 19. storočia, predstavuje tiež jednotlivých profesorov, ktorý na škole vyučovali, ako i učebnice a pomôcky, ktoré používali. Návštevníci výstavy sa popri „veľkých dejinách“ školy zoznámia i s každodennými radosťami a starosťami života gymnázia, ktoré boli spracované na základe osobných spomienok a memoárov študentov a profesorov. Dozviete sa napríklad, ako študenti bývali, čo jedávali, ako trávili svoj voľný čas, ale aj to, čo všetko sa učili, aké bolo zadanie prvých slovenských maturít a mnoho iného.
Lektorský výklad priebežne.

16.30 – 17.30 h - Od septembra do vakácií – sprievodný program pre deti, ktorý zážitkovou formou mapuje jeden školský rok v živote revúckeho gymnazistu.
S pomocou vystavených exponátov, ale aj ďalšieho obrazového materiálu deti zážitkovou formou cestujú do školy, hľadajú ubytovanie, zoznamujú sa so „svojou“ školou - revúckym gymnáziom, vyučovacími predmetmi, na záver skladajú skúšky a odchádzajú na prázdniny (vakácie).

20.30. – 21.30 h - Spomienky Martina Kukučína na školské roky v Revúcej. Sprievodný program, ktorý cez postavu známeho literáta Martina Kukučína priblíži návštevníkom radosti a strasti štúdia na revúckom gymnáziu. Keďže Kukučín sám študoval v Revúcej, jeho dielo nám poskytuje autentické informácie zo študentského života.

 

Špecifiká akcie:

So vstupenkou, kúpenou v prvej navštívenej inštitúcii, už máte do všetkých múzeí a galérií v Bratislave vstup zadarmo.

 

Vstupné:

bezplatné

 

Informácie:

Tel.: 02/ 624 106 65, 0917 693 235

E-mail: msap@uips.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Melich

Web: www.msap.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu