Hradné múzeum vo Fiľakove
Fiľakovo

 Logo Hradné múzeum vo Fiľakove

Miesto konania akcie: Mestské vlastivedné múzeum, Hlavná ul. 14., 986 01 Fiľakovo / Hrad Fiľakovo - hradný areál a Bebekova veža

 

Dátum a čas konania akcie: 18.05.2013, 18.00 - 23.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Plagát k podujatiuMestské vlastivedné múzeum

18.00 h Vernisáž výstavy „Fiľakovo na starých pohľadniciach zo súkromnej zbierky Jána Spodniaka“
18.20 - 19.00 h Koncert študentov jubilujúcej Základnej umeleckej školy vo Fiľakove v priestoroch výstavy „2x60“, ktorá je inštalovaná z príležitosti 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy vo Fiľakove a 60. narodenín Františka Mráza, riaditeľa ZUŠ a známeho karikaturistu, autora komiksov a ilustrátora
19.00 - 23.00 h Premietanie archívnych filmov niekdajšieho Filmového krúžku pri Závodnom klube vo Fiľakove z rokov 1967-1972 – spoločenský život vo Fiľakove v období socializmu


Fiľakovský hrad – Bebekova veža

19.00 h Vernisáž dvoch výstav
„Castling – Hradovanie – Váralás“ multimediálna výstava kanadskej výtvarníčky Tammy Lu. Jej kresby a digitálne animácie otvárajú cez symboliku hradov otázky migrácií, kultúrnej pestrofarebnosti a identity, ktoré spájajú národy Kanady a strednej Európy.
„Doba bronzová na území historického Novohradu a Gemera-Malohontu“ – spoločná výstava Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Hradného múzea vo Fiľakove. Popri charakteristickej hrobovej keramike budú prezentované aj vyše 3000 ročné bronzové zbrane, šperky a nástroje zo známych lokalít ako Radzovce, Hodejov, Kyjatice, Včelince a Piliny (MR). Na výstave budú použité zbierkové predmety Novohradského múzea a galérie, SNM – Múzea Betliar, Archeologického ústavu SAV, Gemersko-malohontského múzea a Maďarského národného múzea.

Stredný hrad
19.40 - 20.00 h Skupina historického tanca Galthilion (Bratislava) – dobová módna prehliadka a tance – ľudová renesancia
20.00 - 21.00 h Džezová hudba – Traditional Dixie Stompers (Lučenec) – koncert s prednáškou o dejinách new orleánskeho jazzu z rokov 1910-1930
21.00 - 21.20 h Skupina historického tanca Galthilion (Bratislava) – dobová módna prehliadka a tance – dvorská renesancia

Kazemata
20.00 - 21.00 h Prednášky k výstave „Doba bronzová na území historického Novohradu a Gemera-Malohontu“ – Mgr. Dana Marková (Archeologický ústav SAV v Nitre), doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave), Mgr. Viktória Tittonová (Hradné múzeum vo Fiľakove)

Dolný hrad
Živá kováčska dielňa z roku 1860 – kováčske remeslo bude predvádzať Vladimír Eperješi, cechmajster Cechu kováčov a umeleckých kováčov na Slovensku

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

vstup voľný

 

Informácie:

Tel.: 047/ 438 20 17, 0918 975 634

E-mail: hradnemuzeum@filakovo.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Attila Agócs, riaditeľ

Web: www.hradfilakovo.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu