Múzeum mesta Bratislavy
Bratislava

 Logo Múzeum mesta Bratislavy

Miesto konania akcie:

 

Dátum a čas konania akcie: 18.05.2013, 11.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Plagát k podujatiuStará radnica
Múzeum dejín mesta

11.00 – 22.00 h (posledný vstup 21.30)
Múzeum dejín mesta
Koncepcia expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici kladie dôraz na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí ovplyvňujúcich život na území mesta od praveku až po súčasnosť. K významným udalostiam radí aj vznik Múzea mesta Bratislavy. Základom expozície sú zbierkové predmety, ktoré dokladajú obdobie od neolitu až do konca 30. rokov 20. storočia. Významné udalosti spojené s históriou mesta môže návštevník sledovať prostredníctvom dotykových obrazoviek. Prierez dôležitými medzníkmi najmladších dejín Bratislavy približuje dokumentárny film Ľudia a mesto v závere prehliadky múzea.

Stará radnica – suterén
Faustova sieň

20.00 h
Prednáška: Zrod staroegyptskej kultúry – príklad pre vznik vyspelej civilizácie
Prednáša: profesor Hazim Ahmed Attiatalla, hosť z Egypta
Kultúra a umenie v starovekom Egypte, politika, či prvé znaky štátnosti budú témou prednášky jedného zo známych odborníkov na egyptológiu a archeológiu, ktorý v súčasnosti pôsobí na univerzitách v Káhire aj vo Viedni.
V spolupráci s Veľvyslanectvom Egyptskej arabskej republiky v Bratislave a Nadáciou Aigyptos.

Apponyiho palác
Múzeum historických interiérov

11.00 – 22.00 h (posledný vstup 21.30)
Múzeum sa nachádza v Apponyiho paláci postavenom v rokoch 1761 – 1762. Prvé poschodie so zachovaným pôvodným dreveným obložením stien a maľbami je zariadené ako reprezentačné piano nobile evokujúce šľachtický interiér z konca 18. storočia. Na druhom poschodí v miestnostiach so zrekonštruovanými nástennými maľbami sú vystavené ukážky zariadenia mestského interiéru z obdobia od konca 18. do konca 19. storočia.

Apponyiho palác
Múzeum vinohradníctva

11.00 – 22.00 h (posledný vstup 21.30)
Ochutnávka vína počas otvorenia múzea
Pestovanie hrozna a výroba vína zohrávali dôležitú úlohu v dejinách Bratislavy. Múzeum prezentuje dejiny vinohradníctva, pestovanie viniča, zber úrody i spracovanie hrozna na území mesta od staroveku až po 20. storočie. Predstavuje aj dve najvýznamnejšie bratislavské vinárske firmy Hubert J. E. a Palugyay, ktoré za svoju produkciu, najmä šumivého vína, získali mnohé medzinárodné ocenenia.

Michalská veža
Múzeum zbraní

11.00 – 22.00 h (posledný vstup 21.30)
Múzeum oboznamuje návštevníkov s históriou opevnenia mesta, vystavené sú tu rôzne druhy chladných zbraní, vojenská i turnajová výzbroj a samostatná časť je venovaná vývinu strelných zbraní. Dokumentuje i remeslá slúžiace potrebám obrany mesta a približuje históriu bratislavských lejárov a puškárov. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.

Lekáreň U červeného raka
Múzeum farmácie

11.00 – 22.00 h
Expozícia Múzea farmácie je umiestnená v časti priestorov bývalej lekárne U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu. Ten bol vstavaný do barbakanu Michalskej brány s priľahlou priekopou. V 18. stor. bolo priečelie domu klasicisticky upravené a doplnené kamenným rokokovým portálom. Na priečelí sa nachádzajú pôvodné vývesné štíty lekárne s kovovou akantovou ornamentikou a rakom z konca 19. stor. od bratislavskej kováčskej firmy Márton.

Dom U dobrého pastiera
Múzeum hodín

11.00 – 22.00 h
Rokokový dom U dobrého pastiera, patrí k niekoľkým pôvodným zachovaným stavbám starého bratislavského podhradia . Postavili ho v rokoch 1760 – 1765. Spodná časť bola určená pre obchodno-remeselnú činnosť , horné podlažia na bývanie. Na fasáde domu sa zachovalo jedno iluzívne okno, plastika Dobrého pastiera v nike pod baldachýnom nie je pôvodná. Dom patrí k drobným skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry.

Múzeum Arthura Fleischmanna
11.00 – 22.00 h
Múzeum prezentuje život a dielo bratislavského rodáka sochára Arthura Fleischmanna (1896-1990), ktorého profesionálna kariéra sa rozvíjala v šiestich krajinách štyroch kontinentov. Stála expozícia predstavuje kolekciu zachovaných keramických diel z autorovho raného tvorivého obdobia (30. roky), ako aj výber sochárskych prác, ktoré vznikli po roku 1938.

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
11.00 – 22.00 h
Expozícia o živote a diele skladateľa J. N. Hummela (1778 - 1837) je v renesančnom záhradnom domci. Nachádza sa tu kolekcia hudobných nástrojov z jeho pozostalosti a ukážky notových záznamov jeho diel.

Antická Gerulata Rusovce
Gerulatská 69, Rusovce
10.00 – 21.00 h (posledný vstup 20.30)
Národná kultúrna pamiatka – Rímsky vojenský tábor
V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.

Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka
10.00 – 21.00 h (posledný vstup 20.30)
Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené od praveku. Po Keltoch od 1. – 4. storočia sa stal Devín súčasťou hraničného obranného systému Limes romanus. V 9. storočí je toto miesto spojené s menom kniežaťa Rastislava, ktorý tu nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť.
Upozornenie: Horný hrad uzavretý. Vedenie Múzea mesta Bratislavy oznamuje verejnosti, že časť horný hrad - t j. časť od dreveného mosta - prístup k citadele a citadela na Devíne je z rekonštrukčných dôvodov uzavretá. Návštevníci sa dostanú do výstavnej siene ako aj na stredné nádvorie hradu a k základom veľkomoravského kostola.

VÝSTAVY
Výstavná sieň, Stará radnica
Bratislava 1993 - 2013

Panelová putovná výstava je zameraná na premeny hlavného mesta Bratislavy v rozpätí 20. rokov a navyše obohatená pohľadom známych fotografov.

Karol Kállay / Bratislava moja
Unikátne fotografie z knihy Karola Kállaya pod názvom Bratislava moja zachytávajú atmosféru povojnovej Bratislavy v rokoch 1944 - 1964.

Výstavná sieň hrad Devín
Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda

Výstava Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda je venovaná 1150. výročiu príchodu vierozvestcov na územie Veľkej Moravy.

 

Špecifiká akcie:

So vstupenkou, kúpenou v prvej navštívenej inštitúcii, už máte do všetkých múzeí a galérií v Bratislave vstup zadarmo.

 

Vstupné:

 

Informácie:

Tel.: +421 2 591 008 17; +421 2 591 008 12

E-mail: husová@bratislava.sk

Kontaktná osoba: Beáta Husová

Web: www.muzeum.bratislava.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu