Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Prievidza

 Logo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Miesto konania akcie: Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2013, 8.00 - 17.00 / 18.05.2013, 10.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Expozície:
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti v regióne horného Ponitria

Výstavy:
V POSOLSTVE KRÁĽA
K 900. výročiu vzniku zoborskej listiny kráľa Kolomana, najstaršieho zachovaného písomného prameňa k dejinám hornej Nitry

BONSAI V MÚZEU
Miniatúrne stromčeky pestované tradičnou japonskou technikou
17. - 18. máj 2013

Prezentácie:
PRIEVIDZSKÉ CECHOVÉ DNI VIII. KLOBUČNÍCI
O jednom z významných prievidzských cechov - klobučníkoch
17. - 18. máj 2013

HÁDAJTE
Známe i záhadné predmety dávnych čias
17. - 18. máj 2013

HĽADAJTE
Bojnické dukáty na prievidzskom dvore
17. - 18. máj 2013

PORADÍME – POSLÚŽIME
Ukážky konzervátorských postupov, spojené s poradenstvom pri ošetrovaní starožitností
17. - 18. máj 2013

Špeciálne podujatie Noci múzeí:
18. máj 2013 o 20.00 h
ZBIERKY NA MÓLE VII. ZÁZRAK ZVUKU
Inscenovaný program s prezentáciou vybratých druhov hudobných nástrojov zo zbierok múzea

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

dobrovoľné vstupné

 

Informácie:

Tel.: 046/ 542 30 54 kl. 20

E-mail: info@muzeumpd.sk

Kontaktná osoba: Lucia Mellová

Web: www.muzeumpd.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu