Noc múzeí a galérií 19.05.2012 v Bratislave

 

Základné informácie / Podrobný program / Kde a ako nás nájdete - ABC

 

Program múzeí a galérií v Bratislave s mapkou - pre návštevníkov počas podujatia v pokladni múzea/galérie. (PDF)
Program múzeí v Bratislave (PDF) / Program galérií v Bratislave (PDF)

 

ARCHA – Centrum súčasnej architektúry a dizajnu

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Továrenská 10, 811 09 Bratislava

Program:


► Expozície:
INTERIOR.SK.08/10 – Tvorba interiérov v SR v rokoch 2008 - 2010

► Sprievodné podujatia:
17.00 h - prednáška: Interiéry – priestory na každodenný život, prednáša: Ing. arch. Ľubica Fábri
10.00 – 23.00 h: program pre deti s animátormi – kreslenie, maľovanie, modelovanie

 

Informácie:

Tel.: 0908 702 332, 0948 227 188, 0918 395 830

E-mail: info@archacentre.org

Kontaktná osoba: Ľubica Fábri

Web: www.archacentre.org

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Art Gallery SCULPIO /sculptures&pictures&others/

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Ivánska cesta 30/b,Bratislava,/budova Aircraft,1.posch./

Program:


► Expozície: Novootvorená predajná galéria súčasného výtvarného umenia SCULPIO /socha,maľba a iné/.
Art Gallery SCULPIO má rozlohu vyše 400m2 a má širokospektrálne zastúpenie vyše 200 diel od viacerých súčasných výtvarníkov. Nájdete tu od komornej plastiky a malorozmerných plátien až po monumentálnu maľbu a interiérovú,či exteriérovú sochu a mnohé iné.

► Sprievodné podujatia:
V priebehu celých otváracích hodín/10.00-24.00hod. tu bude sprievodný program vo forme hudby,otvorený ateliér/maľba autorov v priamom prenose/,účasť stálych i prizvaných výtvarníkov, občerstvenie, ArtMarket, StreetArt show, vystúpenie tanečnej skupiny, módne prehliadky známych módnych fashion designérok...

 

Informácie:

Tel.: 0905 539 348

E-mail: klasova@sculpio.com

Kontaktná osoba: Lívia Klasová

Web: www.sculpio.com

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Auto Forum Volkswagen Slovakia

Otvorené: 19.05.2012, 9.00 - 17.00

Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Program:


Prehliadky expozície Auto Fora vo Volkswagen Slovakia, spojené s prehliadkou závodu
- prierez históriou bratislavskej automobilky, expozície vyrábaných automobilov a ich inovatívnych technológií.

Prehliadky montážnej haly sú naplánované o 9.00, 10.00, 12.00, 13.00 a o 15.00 h. Prehliadky sú kapacitne obmedzené. Z bezpečnostných dôvodov sa prehliadky montážnej haly môžu zúčastniť len deti nad 12 rokov.

Pripravené sú dva autobusy, ktoré budú v pravidelných hodinových intervaloch (so štartom o 8.15 h pri budove SNM a VW SK) premávať len na trase SNM (Vajanského nábrežie 2) smer Volkswagen Slovakia a späť. Posledný autobus od SNM smer VW SK pôjde o 14.15 h. Posledná jazda z Volkswagen Slovakia smer SNM je o 17.00 h.
Autobus bude označený logom Volkswagen Slovakia.

 

Informácie:

Tel.: 0902 471 074

E-mail: magdalena.kuricova@volkswagen.sk

Kontaktná osoba: Magdaléna Kuricová

Web: www.volkswagen.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, výstavná sieň Klarisky

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

kostol Klarisky, Farská ulica, č. 4, 811 01, Bratislava

Program:


► Expozície: KABINET JANA ŠVANKAMJERA (zo zbierky Ivana Melicherčíka)
15 objektov a 10 veľkých leptov z cyklu Prírodovedecký kabinet, premietanie filmov od Jana Švankmajera – Prežiť svoj život, Šílení a Otesánek.

 

Informácie:

Tel.: 0918 827 584

E-mail: m.slosarova@bkis.sk

Kontaktná osoba: Miriam Šlosárová

Web: www.bkis.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

CT Gallery

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Panská 17, 811 01 Bratislava

Program:


► Expozície: Peter Kleinert, výstava In Memoriam

 

Informácie:

Tel.:

E-mail:

Kontaktná osoba:

Web: www.ctgallery.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Detské múzeum SNM

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00, posledný vstup 23.30

sídelná budova SNM, zadný trakt, vchod z Múzejnej ulice

Program:


► Expozície: interaktívna výstava pre deti od 6 do 14 rokov „O troch centoch“. Výstava funguje ako veľká hra, kde sa môžu peniaze zarábať i míňať. Deti sa učia, že peňazí nie je dostatok a musíme podnikať rôzne kroky na ich zarobenie. Návštevníci sa tiež dozvedia informácie sa o histórii mincí, o tlači bankoviek či fungovaní burzy tovaru a cenných papierov.

► Sprievodné podujatia: názov, anotácia, čas (bude možné ešte spresňovať) Tvorivé dielne zamerané na frotáž mincí a tvorbu vlastných bankoviek a mincí počas celého podujatia.

 

Logo Detské múzeum SNMInformácie:

Tel.: 02 /204 691 60

E-mail: katarina@detskemuzeum.sk

Kontaktná osoba: Katarína Sokolová

Web: www.detskemuzeum.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 22.00 h


Dizajn štúdio ÚĽUV - Dobrovičova 13, Bratislava

Program:


Who cares...?
Výstava autorského šperku


Výstavný projekt prezentujúci mladých výtvarníkov venujúcich sa autorskému šperku zo Slovenska a Čiech (s väzbou na lokálne prostredie). Výberová výstava sa zameriava na problémy s identitou súčasného stredoeurópskeho šperku. Má charakter širokého záberu diel: šperkov – objektov s afiliáciou k dizajnérskym kúskom, individuálnych konceptov a projektov alebo šperkových objektov reflektujúcich dianie vo sfére voľného umenia.
Dizajn štúdio ÚĽUV je výstavný priestor, ktorý ponúka práce dizajnérov a autorov s dôrazom na inovatívne predmety inšpirované tradičnými vzormi, materiálmi alebo technikami.

 

Logo Dizajn štúdio ÚĽUV BratislavaInformácie:

Tel.: 02/ 5245 1238

E-mail: craft@uluv.sk

Kontaktná osoba: Matej Moncoľ - 0908 767 722

Web: www.uluv.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Európske Centrum Výtvarných Umení

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 22.00 h

Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

Program:


► Expozície:
„Vhľad“ – výstavný projekt dokumentárneho fotografa Alexandra Glyadyelova a ikonopiseckej školy „Nebo na Zemi“

Individuálna prehliadka

 

Logo Európske Centrum Výtvarných UmeníInformácie:

Tel.: 02 / 3255 3147

E-mail: art@vankb.eu

Kontaktná osoba: Michal Šebela

Web: www.aircraftgallery.eu

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

FRU FRU Gallery

Otvorené: 19.05.2012, 13.00 - 24.00 h

Vilov a Csillin ateliér na Továrenskej 14 oproti BAteliéru

Program:


Fru Fru Gallery v ateliéroch I. (Viliam Slaminka a Csilla Poláková)
V roku 2012 prinášame sériu netradičných výstavných exkurzií priamo do autorských ateliérov. Prvou akciou je návšteva ateliéru našich mladých perspektívnych maliarov Vila Slaminku a Csilly Polákovej. Veríme, že rozhovorom s autormi priamo v autentickom kreatívnom prostredí, kde diela vznikajú, bude mať divák možnosť lepšie pochopiť charakter umenia a tvorby než len zbežnou návštevou hotovej výstavy. Umelci “u seba doma“, káva, hovory o maľbe, farbou zašpliechaná podlaha a atmosféra tvorby.

 

Informácie:

Tel.: 0903 645 361

E-mail: ftacnik@frufrugallery.sk

Kontaktná osoba: Martin Ftáčnik

Web: www.frufrugallery.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria 19

Otvorené: 19.05.2012, 14.00 - 22.00 h

Lazaretská 19, 811 09 Bratislava

Program:


► Expozície: výstava poprednej českej výtvarníčky európskeho formátu Adrieny Šimotovej

 

Informácie:

Tel.: 02/ 5292 6651

E-mail: galeria@galeria19.sk

Kontaktná osoba: Peter Piovarcsy

Web: www.galeria19.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galeria Art Design Project

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava

Program:


výstavy / sprievodné aktivity:

Denamit Design Days 2012
“Dizajn pre spoločnosť, spoločnosť pre dizajn”


18. 5. - 28.5.2012, galéria Art Design Project, Velehradská 7/A , Bratislava vernisáž 18.5.2012 o 19.00 h.
ALLTER SPACE
Výstava štúdia allt.
www.allt.sk

18. 5. - 31. 5. 2012, galéria Art Design Project, Velehradská 7/A , Bratislava vernisáž 18.5.2012 o 19.00 h.
KONFRONTÁCIA/KONFRONTACE
Kurátorky: Mgr.art. Markéta Nováková, Mgr. Eva Trilecová ArtD. Výstava ateliérov keramiky VŠVU Bratislava a UJEP Ústí nad Labem.

18. 5. - 31. 5. 2012, galéria Art Design Project, Velehradská 7/A , Bratislava vernisáž 18.5.2012 o 19.00 h.
Dizajn vs. Fotografia
Kurátori: Mgr. Art. Simona Janišová a Dušan Kochol
Výstava o slovenskej fotografii dizajnu je sondou do prezentácie a komunikácie súčasného slovenského dizajnu prostredníctvom jeho fotografie.

 

Informácie:

Tel.: 0918 240 050

E-mail: info@artdesignproject.sk

Kontaktná osoba: Zuzana Rattajová

Web: www.artdesignproject.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria ČIN ČIN

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Podjavorinskej 4a, Bratislava

Program:


► Expozície: Džubox – výstava autorských šperkov 11 výtvarníkov:
Lucia Babjaková, Jana Bálik, Lucia Bartková, Andrea Ďurianová, Lucia Gašparovičová, Marian Hornyák, Kristína B. Hrončeková, Hany H. Kašičková, Jan Michalisko, Viktoria Münzker, Kristýna Španihelová

Krátky popis výstavy:
Džubox je otvorená platforma mladých slovenských šperkárov/riek, absolventov ateliéru šperku na VŠVU v Bratislave. Na výstave sa prezentujú ich aktuálne kolekcie. Šperky z Džuboxu sú z rôznorodých materiálov a reflektujú individuálne témy, podnety. Predstavujú progresívny súčasný šperk ako nositeľný výtvarný objekt, v štýle ready to wear. Všetky šperky sú predajné.

 

Logo Galéria ČIN ČINInformácie:

Tel.: 0905 206 298

E-mail: dorota.vlachova@galeriacincin.sk

Kontaktná osoba: Dorota Vlachová

Web: www.galeriacincin.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria Francúzskeho inštitútu

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Sedlárska 7, 812 83 Bratislava

Program:


► Expozície:
MILAN RAŠLA, STANISLAV STANKOCI
- udalosti, správy, komentáre | événements, actualités, commentaires

 

Informácie:

Tel.: 02/ 59 34 77 77

E-mail: info@france.sk

Kontaktná osoba: Daniela Borská

Web: www.ifb.ambafrance-sk.org

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria HIT

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 22.00 h

Hviezdoslavovo nám 18, 811 03, Bratislava

Program:


► Expozície:
Hit Bonačić
Ján Šicko (SK)
Spolupráca Mária Rišková
Hit Bonačić je interaktívna inštalácia, ktorá je 2D remakom svetelných kinetických inštalácií chorvátskeho matematika a kybernetika Vladimira Bonačića vytvorených na prelome 60. a 70. rokov. Interaktívna inštalácia sa ovláda údermi do stola, ktoré návštevníkovi umožňujú vložiť jeho vlastnú sériu inštrukcií, ktoré ďalej generujú vzory- patterny.
Dielo bolo súčasťou medzinárodnej výstavy nových médií REMAKE v Dome Umení mesta Brno.

► Sprievodné podujatia:
Galéria HIT vytvorila na nádvorí VŠVU „Letnú čítáreň“. Ide o jednoducho naplnený koncept čítárne, na nádvorí školy priamo pred vstupom do Galérie HIT bude umiestnených niekoľko lavičiek a stoličiek, na ktorých si návštevníci môžu oddýchnuť, občerstviť sa jednoduchým nápojom a preštudovať niektorý z fondu katalógov a iných umeleckých publikácií.

 

Informácie:

Tel.: 0903 821 159

E-mail: galeriahit@gmail.com

Kontaktná osoba: Katarína Morháčová

Web: www.galeriahit.com

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria mesta Bratislavy

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00


Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
Pálffyho palác, Panská 19

Program:


Plagát k podujatiuMirbachov palác
• Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Expozícia, ktorú tvorí takmer sto diel, dokumentuje určitý úsek vývoja v dejinách umenia strednej Európy, tak ako sa zachoval prostredníctvom výtvarných diel v zbierkach Galérie mesta Bratislavy.
Ťažisko expozície tvoria diela majstrov, ktorí významne ovplyvnili vývoj barokového umenia na Slovensku, diela reprezentujúce tvorbu umelcov s určitým vzťahom k Bratislave, ako boli maliari Jozef Kurtz, Paul Troger, Franz Anton Palko, Franz Anton Maulbertsch alebo sochári Andreas Johann Eglauer, Franz Xaver Messerschmidt či Karl Georg Merville.

Pálffyho palác
• PRÍBEHY a FENOMÉNY. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia I.
Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1948
Stála expozícia podáva čo najucelenejší obraz slovenského moderného umenia v medzivojnovom období zo zbierok GMB. Na základe výberu ťažiskových diel z dejín slovenského umenia prezentuje kvalitnú kolekciu maľby a plastiky z rokov 1918 až 1948. Sú tu diela autorov ako: M. Benka, J. Alexy, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Šimerová, K. Sokol, C. Majerník, J. Mudroch, J. Želibský, V. Hložník, a ďalší.

• PRÍBEHY a FENOMÉNY. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia II.
Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia
Stála expozícia prezentuje najvýznamnejšie výtvarné javy druhej polovice 20. storočia, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku. Jej cieľom je pomenovať tieto javy a ukázať diela osobností viacerých generácií umelcov, príznačné pre slovenské umenie v danom období. Súčasťou expozície sú 2 trvalé inštalácie od Alexa Mlynarčíka: Vila mystérií a Mateja Kréna: Pasáž.

• Gotická maľba a plastika
Slohová stránka rozsahom neveľkej (19 diel), ale o to príťažlivejšej stálej expozície gotickej tabuľovej maľby a plastiky korešponduje so zachovanými fragmentmi gotickej architektúry v Pálffyho paláci. Prostredníctvom tabuľových malieb, sôch a reliéfov dokumentuje tri storočia (14. − 16. storočie) výtvarnej aktivity našich predkov.

• Keltská mincovňa v Bratislave
Výstava predstavuje výsledky archeologického výskumu, ktorý realizoval MÚOP a SNM v rokoch 1981 – 1985 v priestoroch Pálffyho paláca na Panskej ulici. Naše poznatky o problematike keltskej remeselnej výroby na území mesta obohatilo množstvo nových objavov: nálezy hrnčiarskych pecí (Hlavné námestie, Uršulínska ul., Radničná ul. 1), kovolejárskych dielní (Ventúrska ul. 12/Zelená ul. 10, Michalská ul. 9) a železiarskej pece (Rudnayovo nám. 4). Zároveň bol zaznamenaný nárast počtu objavených mincí.

• Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918
Stála expozícia zachytáva vývoj umeleckej tvorby v stredoeurópskom regióne od začiatku 19. storočia do roku 1918, s dôrazom na oblasť Bratislavy, tak ako sa zachovala v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Zárukou kvality sú také mená ako Gottlieb Rähmel, Friedrich J. Lieder, Ferdinand von Lütgendorff, Friedrich Amerling, Carl Marko, Giacomo Marastoni, Kornel Spányik, Viktor Tilgner, Ján Fadrusz, Alojz Rigele, Robert Kühmayer a Jozef Murmann. Súčasťou stálej expozície sú aj diela Ladislava Mednyánszkeho, Ferdinanda Katonu, Dominika Skuteckého a Antona Jaszuscha.

► Sprievodné podujatia:

Mirbachov palác
9.00 – 12.00 h posudzovanie diel pre verejnosť
15.00 h Maľované v prírode
Tvorivý program pre rodiny k výstave Nebo nad hlavou – Umelci Barbizonu, o dobe, keď umelci zamenili ateliér za prácu priamo v prírode.
16.00 h prehliadka výstavy Mučenícke legendy s kurátorským sprievodom, J. Luková, M. Vyskupová

VÝSTAVY

Mučenícke legendy (výber zo zbierok GMB), 20. apríl – 24. jún 2012, Mirbachov palác, prízemie, Kurátorky: Mgr. Jana Luková, Mgr. Martina Vyskupová GMB

Výstava sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. pri príležitosti 9. ročníka podujatia Bratislava pre všetkých.
Galéria mesta Bratislavy spravuje rozsiahlu zbierku starého umenia, ktorej dominuje veľké množstvo diel s kresťanskom tematikou. Kurátorky výstavy sa rozhodli spracovať a prezentovať projekt venovaný zbierkovým predmetom so špecifickou témou – stvárneniu martýrov a martýrok v maliarskych, sochárskych a grafických dielach. Výstava predstaví v jednotlivých blokoch osobu mučeníka (mučeníčky) uvedeného so stručným textom ilustrujúcim jeho život a výber kvalitatívne a obsahovo najzaujímavejších diel zo zbierkového fondu GMB. Diela, ktoré nemôžu byť prezentované na výstave, spracujú autorky v katalógu, ktorý plánuje GMB vydať.

Nebo nad hlavou – Umelci Barbizonu, 27.4.-17.6., Mirbachov palác, kurátorka: Zsofia Kiss Szemán
Projekt sa zameriava na prezentáciu diel umelcov v Barbizone neďaleko Paríža vo Francúzsku, ktorá zohrala významnú úlohu vo vývine maliarstva u nás najmä na začiatku 20. storočia. Bez barbizonských umelcov sú dejiny európskeho maliarstva 19. a 20. storočia nemysliteľné. Diela týchto umelcov napriek mimoriadnemu významu ešte nikdy neboli na Slovensku vystavené. Teraz sa naskytla jedinečná príležitosť, aby výnimočná kolekcia diel barbizonských umelcov z Oblastnej galérie v Liberci mohla byť prezentovaná u nás.
Barbizonskí umelci začali maľovať prvýkrát v histórii maliarstva pod šírim nebom, v plenéri, s nebom nad hlavou, keď sledovali atmosférické javy priamo v prírode a sa snažili ich bezprostredne zachytiť na plátne. Projekt kladie dôraz na vybrané diela príslušníkov barbizonských umelcov, ktoré svojim významom patria do dejín svetového výtvarného umenia.

ŠTIPENDIUM R. MATUŠTÍKA, Duše v skrýši, 10. máj – 10. jún, Kurátorka: Magdaléna Ševčíková, Pálffyho palác GMB, 17.5.-17.6.2012
Vystavujúci autori: Alena Adamíková, Lucia Dovičáková, Marcel Mališ, Alžběta Josefy, Jiří Topinka, Adéla Sobotková
Štipendium Radislava Matuštíka na podporu kurátorskej praxe študentov a začínajúcich kurátorov vyhlasuje Galéria mesta Bratislavy každoročne, už po deviaty raz. V roku 2012 sa do projektu zapojilo 12 kurátorských projektov zo Slovenska a Čiech. Komisia ako víťazný vybrala projekt Magdalény Ševčíkovej - Duše v skrýši. V rámci výstavy sú divákom predkladané bezhlavé torzá, zdeformované hlavy, telá strácajúce svoju „identitu“. Prečo skrývajú svoje tváre pred zrakmi divákov? Je zaujímavé koľko umelcov pokladá toto odosobnenie tela - absenciu tvárí - za vlastné a koľkí volia tieto „skrýše“ identity za ostrovy vlastného priestoru. Tematický projekt Duše v skrýši je kolektívnou výstavou českých a slovenských umelcov a umelkýň, haliacich svoje postavy zámerne do „obalov“, skrývajúcich či dokonca deformujúcich ich tváre. Ich tvorba má rôzne východiská, to, čo ich na prítomnej výstave spája, sú práve spomenuté skrýše.

MAREK ORMANDÍK, 3. máj – 17. jún, Pálffyho palác, Kurátor.: I. Jančár
Marek Ormandík sa posledné tri roky venuje téme svätých. Osobitý solitér na slovenskej výtvarnej scéne si vo svojom projekte vyberá tiež zobrazenie tiež solitérov – Svätých za dedinou. Nepriamo nadväzuje na svoje ilustrácie Danteho Očistca a na samostatný cyklus voľných malieb a sôch Očistec Mareka Ormandíka, kde použil myšlienku sebaspytovania.

Jacopo BASSANO, Mirbachov palác, 24.4.2012 – 30.6. 2012, v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom
Svätá rodina sa vydala na novú cestu. Prichádza do Bratislavy a do leta pobudne v Mirbachovom paláci. Jedna z najvzácnejších malieb obrazárne Mestského múzea v Bassano del Grappa Útek do Egypta od Jacopa Dal Ponte prichádza do Bratislavy pri príležitosti osláv päťstého výročia jeho narodenia. Jacopo Dal Ponte, nazývaný aj Bassano, jeden z najvýznamnejších maliarov talianskeho Cinquecenta, najväčší umelec predcaravaggiovského obdobia, uznávaný v celej Európe aj vďaka rytinám flámskeho rytca Jana Sadelera, ktorý tvoril reprodukcie maliarových diel a ktoré sú tiež súčasťou výstavy.

 

Logo Galéria mesta BratislavyInformácie:

Tel.: 0949 603 971

E-mail: pr@gmb.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Denisa Zlatá, PR/Manažér GMB

Web: www.gmb.bratislava.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria ÚĽUV Bratislava

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 22.00 h

Galéria ÚĽUV - Obchodná 64, Bratislava

Program:


Výstava, tvorivá dielňa

Pozývame vás do Krajiny remesiel, celoslovenskej prehliadky prác detí zameranej na
výtvarno-remeselnú tvorivosť.
V rámci podujatia sa môžete zúčastniť tvorivej dielne drotárstva priamo v priestoroch Galérie ÚĽUV. Vlastnými rukami si pod vedením lektorov vytvoríte malé dielko, ktoré si môžete odniesť domov.
Vstupy do tvorivej dielne si rezervujte vopred (z dôvodu obmedzenej kapacity)
na tel. č. 0908 767 715 u pani Fratričovej

10.00 / 12.00 / 14.00 / 16.00 – deti,
18.00 / 20.00 – dospelí

 

Logo Galéria ÚĽUV BratislavaInformácie:

Tel.: 0908 767 722

E-mail: craft@uluv.sk

Kontaktná osoba: Matej Moncoľ

Web: www.uluv.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Krokus Galéria

Otvorené: 19.05.2012, 14.00 - 20.00 h

Námestie 1. mája 3, 811 06 Bratislava

Program:


► Expozície: Patrik Kovačovský
Prvá samostatná výstava slovenského multimediálneho umelca Patrika Kovačovského v Krokus Galérii je výberom z jeho koláží z konca 90. rokov a súčasných priestorových objektov. Kurátorkou výstavy je výtvarná teoretička a kunsthistorička Katarína Müllerová.

Sprievodné podujatia:
16.00 – 17.00 h
Komentovaná prehliadka k výstave za prítomnosti autora 19. mája 2012.

 

Informácie:

Tel.: 0918 861 719

E-mail: office@krokusgaleria.sk

Kontaktná osoba: Gabriela Kisová

Web: www.krokusgaleria.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Levinne Art + Design Gallery

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Laurinská 16, 811 01 Bratislava

Program:


Výstava fotografií – Sára Saudková
Inscenovanými fotografiami autorka dokumentuje súkromný život – lúčenie, čakanie a to medzi tým: lásky, túžby, osamelosť...

 

Informácie:

Tel.:

E-mail:

Kontaktná osoba:

Web: www.levinne.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR a Klub priateľov histórie železničnej dopravy

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 20.00 h

Areál starého rušňového depa Bratislava východ I (Rendez), brána od Rače (prístup z račianskeho konca Dopravnej ulice asfaltovanou cestou medzi skladmi, garážami a záhradkami).

Program:


► Expozície:
historické koľajové vozidlá
– expozícia parných a motorových rušňov, osobných a nákladných vozňov a ďalších zaujímavých koľajových vozidiel
železničné vodárenstvo – výstavka priestorov a zariadení potrebných pre vodné hospodárstvo železničnej prevádzky
opravárenstvo parných rušňov - expozícia zariadení používaných pri opravách a údržbe parných rušňov, zachované zariadenie na spracovanie rúr do kotlov parných rušňov umiestnené v pôvodnej budove
údržba tratí – ručné nástroje, zariadenia a mechanizácia používané v minulosti na budovanie a údržbu železničných tratí,
vozebné zariadenia – expozícia zariadení používaných na zabezpečenie železničnej prevádzky

► Sprievodné podujatia: názov, anotácia, čas
Jazda mimoriadneho parného vlaku po Bratislave (Bratislava hl. st. odchod o 10.15, Bratislava Lamač 10.25 – 10.40, Bratislava hl. st. 10.50 – 10.55, príchod do múzea 11.15),
jazdy historických motorových vlakov z Bratislavy hlavnej stanice do múzea a späť (4 páry vlakov počas dňa),
jazdy na stanovišti parného rušňa (od cca 11.30),
jazdy na motorových drezinách (od otvorenia múzea),
prezentácia modulového koľajiska (od otvorenia múzea),
detský kútik so zábavnými a náučnými hrami (od otvorenia múzea)

 

Logo Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR a Klub priateľov histórie železničnej dopravyInformácie:

Tel.: 02/2029 7296, 0911 425 451

E-mail: tunega.michal@zsr.sk

Kontaktná osoba: Ing. Michal Tunega

Web: www.mdc.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum colníctva

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Mýtny domček na Starom moste z bratislavskej strany

Program:


Výstava:
Stála expozícia colníctva

Sprievodné podujatie:
Po starom moste bude chodiť v hodinových intervaloch hliadka Finančnej stráže, bude vykonávať kontrolu pohybu osôb a tovaru, bude dávať pečiatky vyrobene podľa pôvodných z colnice na moste z obdobia 1938 - 1946

 

Informácie:

Tel.: 0905 690 506

E-mail: spolok@colnictvo.sk

Kontaktná osoba: Ján Ščerbík

Web: www.colnictvo.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum Jána Cikkera

Otvorené: 19.05.2012, od 10.00

Fialkové údolie č. 2

Program:


10.00 – 21.00 h Prehliadka stálej expozície: Ján Cikker – život a dielo. Priamo v krásnej vile, kde skladateľ žil, môžete nahliadnuť do súkromia jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej hudobnej kultúry, prostredníctvom zachovaných partitúr, listov, obrazov, fotografií a vzácneho historického nábytku a porcelánu.

Plagát k podujatiu21.00 h – Večer argentínskej kultúry (Argentína v hudbe a víne)

22.00 h – Ochutnávka argentínskych vín
pozývame ochutnať a vychutnať vysoko kvalitné druhy vín argentínskej proveniencie všetkých prítomných návštevníkov po večernom koncerte

 

Logo Múzeum Jána CikkeraInformácie:

Tel.: 02/ 544 125 55, 0918 471 225

E-mail: muzeumjcikker@stonline.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Art. Irena Michalicová

Web: www.jan-cikker.org

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum mesta Bratislavy

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00

Program:


Stará radnica
Múzeum dejín mesta

10.00 – 23.30 h
Múzeum dejín mesta
Koncepcia expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici kladie dôraz na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí ovplyvňujúcich život na území mesta od praveku až po súčasnosť. K významným udalostiam radí aj vznik Múzea mesta Bratislavy. Základom expozície sú zbierkové predmety, ktoré dokladajú obdobie od neolitu až do konca 30. rokov 20. storočia. Významné udalosti spojené s históriou mesta môže návštevník sledovať prostredníctvom dotykových obrazoviek. Prierez dôležitými medzníkmi najmladších dejín Bratislavy približuje dokumentárny film Ľudia a mesto v závere prehliadky múzea.

Michalská veža
Múzeum zbraní

10.00 – 24.00 h
Múzeum oboznamuje návštevníkov s históriou opevnenia mesta, vystavené sú tu rôzne druhy chladných zbraní, vojenská i turnajová výzbroj a samostatná časť je venovaná vývinu strelných zbraní. Dokumentuje i remeslá slúžiace potrebám obrany mesta a približuje históriu bratislavských lejárov a puškárov. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.

Lekáreň U červeného raka
Múzeum farmácie

10.00 – 24.00 h
Expozícia Múzea farmácie je umiestnená v časti priestorov bývalej lekárne U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu. Ten bol vstavaný do barbakanu Michalskej brány s priľahlou priekopou. V 18. stor. bolo priečelie domu klasicisticky upravené a doplnené kamenným rokokovým portálom. Na priečelí sa nachádzajú pôvodné vývesné štíty lekárne s kovovou akantovou ornamentikou a rakom z konca 19. stor. od bratislavskej kováčskej firmy Márton.

Dom U dobrého pastiera
Múzeum hodín

10.00 – 24.00 h
Rokokový dom U dobrého pastiera, patrí k niekoľkým pôvodným zachovaným stavbám starého bratislavského podhradia . Postavili ho v rokoch 1760 – 1765. Spodná časť bola určená pre obchodno-remeselnú činnosť , horné podlažia na bývanie. Na fasáde domu sa zachovalo jedno iluzívne okno, plastika Dobrého pastiera v nike pod baldachýnom nie je pôvodná. Dom patrí k drobným skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry.

Múzeum Arthura Fleischmanna
10.00 – 24.00 h
Múzeum prezentuje život a dielo bratislavského rodáka sochára Arthura Fleischmanna (1896-1990), ktorého profesionálna kariéra sa rozvíjala v šiestich krajinách štyroch kontinentov. Stála expozícia predstavuje kolekciu zachovaných keramických diel z autorovho raného tvorivého obdobia (30. roky), ako aj výber sochárskych prác, ktoré vznikli po roku 1938.

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
10.00 – 24.00 h
Expozícia o živote a diele skladateľa J. N. Hummela (1778 - 1837) je v renesančnom záhradnom domci. Nachádza sa tu kolekcia hudobných nástrojov z jeho pozostalosti a ukážky notových záznamov jeho diel.

Antická Gerulata Rusovce
Gerulatská 69, Rusovce

10.00 – 20.30 h, posledný vstup o 20.00 h
Národná kultúrna pamiatka – Rímsky vojenský tábor
V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.

Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka

10.00 – 20.30 h, posledný vstup o 20.00 h
Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené od praveku. Po Keltoch od 1. – 4. storočia sa stal Devín súčasťou hraničného obranného systému Limes romanus. V 9. storočí je toto miesto spojené s menom kniežaťa Rastislava, ktorý tu nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť.
Upozornenie: Horný hrad uzavretý. Vedenie Múzea mesta Bratislavy oznamuje verejnosti, že časť horný hrad - t j. časť od dreveného mosta - prístup k citadele a citadela na Devíne je z rekonštrukčných dôvodov uzavretá. Návštevníci sa dostanú do výstavnej siene ako aj na stredné nádvorie hradu a k základom veľkomoravského kostola.

VÝSTAVY
Výstavná sieň Stará radnica
Student Gallery Dotyky 2012

04.05. – 03. 06. 2012
Štvrtý ročník výstavy študentských prác: maľba – socha
VŠVU Bratislava a AVU Praha

Výstavná sieň hrad Devín
Boj o staroveký hrad

1. apríl 2012 – 30. 10. 2012
Výstava pod názvom „Boj o stredoveký hrad“ je venovaná obdobiu stredoveku a novoveku (11. – 17. storočie). Osvetľuje vznik hradov na našom území, význam ich pasívnej a aktívnej obrany, prezentuje spôsoby dobývania hradov, výstroj a výzbroj stredovekých bojovníkov a tiež dôvody zániku hradov na našom území. Výstavu autorsky pripravili: Mgr. Denisa Divileková, PhD. a Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.

Výstavná sieň Antická Gerulata Rusovce
Dunajský limes na Slovensku - Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji.

19. 04. 2012 - 30. 10. 2012
Pamiatky zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, sú špecifickým potenciálom každého sídla a dávajú mu jedinečnosť uznanú medzinárodným spoločenstvom. Rímsky vojenský kastel Gerulata je kultúrnou hodnotou celej Bratislavy, ale aj Slovenska. Práve preto sa dostáva tejto pamiatke výnimočná pozornosť. Pamiatkový úrad SR a Múzeum mesta Bratislavy pripravili výstavu pod vyššie uvedeným názvom, ktorá približuje hranicu - Limes Romanus.Táto časť limesu sa pripravuje na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

► Sprievodné podujatia:
Prehliadky s odborným výkladom
Päť zastavení pri architektúrach Bratislavy, stretnutie účastníkov: 16.00 h Apponyiho palác
- Apponyiho palác
- Stará radnica
- dom na Bielej ulici
- Michalská veža
- lekáreň U červeného raka

Múzeum dejín mesta – Stará radnica
Odborné lektoráty v novootvorenej expozícii, stretnutie účastníkov pri pokladni v Starej radnici
14.00; 18.00; 20.00 h

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Ako sa rodia strašidlá, 14.30 h (len pre deti)
Ako sa rodia strašidlá, 20.30 h (len pre dospelých)

Koncert: nádvorie Starej radnice, 22.00 h
Ervín Schönhauser - Lechayim!
Na zdravie, na život...
Koncert speváka, barytonistu, Ervína Schönhausera. Spieva na koncertných pódiách v zahraničí a doma. Jeho repertoár tvoria prevažne židovské piesne v jazyku jidish, ivrit aj v hebrejčine. Svojím vystúpením oživí večerný program Múzea mesta Bratislavy počas podujatia Noc múzeí a galérií.
Hudobný sprievod: Mgr. Soňa Radulová

Skupinové odborné lektorovanie na hrade Devin
v dvoch vstupoch: 11.00 h a 15.00 h
Stretnutie zaujemcov pri hlavnej brane -pokladňa.

 

Logo Múzeum mesta BratislavyInformácie:

Tel.: +421 2 591 008 17; +421 2 591 008 12

E-mail: husová@bratislava.sk

Kontaktná osoba: Beáta Husová

Web: www.muzeum.bratislava.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum obchodu

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice

Program:


► Expozície: Stála expozícia Múzea obchodu Bratislava

► Sprievodné podujatie:

16.30 h "BLUESROCK V MÚZEU"
• Csukamájolaj (SK – Blues) • Milan Konfráter band (SK – Bluesrock) • Krokoband (SK – Bluesrock)
• Loveblade (FR/SK – Psychedelic rock, Bluesrock)• Fulvio Feliciano Band (ITA – Bluesrock)

 

Logo Múzeum obchoduInformácie:

Tel.: 02/ 452 431 67, 0903444872

E-mail: muzeumobchodu@gmail.com

Kontaktná osoba: Marcel Juck

Web: www.muzeumobchoduba.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum školstva a pedagogiky ÚIPŠ

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00, posledný vstup 23.30 h

Hálova 16, Bratislava - Petržalka, Prístavba budovy Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej

Program:


► Výstava: Spisovatelia v školských laviciach
Mnohí sú už maturitnými otázkami...mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali...spisovatelia T. Janovic, L. Ballek, E. Farkašová, O. Feldeková, J. Banáš, D. Kapitáňová, D. Hevier, G. Murín, P. Rankov, E. Borušovičová, P. Nagyová-Džerengová, M. Hvorecký prijali pozvanie k rozhovoru na tému: ako si spomínajú na svoju školu - na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej a strednej, na smelé či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova. Zaspomínali si s nami a my Vám ich pútavé výpovede spolu so školskými dokumentmi ponúkame prostredníctvom výstavy s názvom „Spisovatelia v školských laviciach“. Dozviete sa, ako oni - spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky i ako tieto ovplyvnili a určili ich ďalšie smerovanie v živote. Určite stojí za to pristaviť sa pri každom z nich... možno v ich výpovediach nájdete aj niečo z vlastných školských spomienok.

► Expozície: Pohľad do prírodovedného kabinetu a triedy 60. rokov 20. Storočia
Roky šesťdesiate – obdobie Beatles, Gagarina vo vesmíre, Pražskej jari, krátkych sukní a dlhých vlasov. Škola sa mení – Osemročnú strednú školu nahradila Základná deväťročná škola, drevené lavice vystriedali modernejšie s kovom, na stenách tried visel obraz prezidenta Novotného, začali sa používať prvé magnetofóny ako učebné pomôcky. V kabinetoch sa však nachádzajú i také pomôcky, ktoré učitelia používali už niekoľko desaťročí.

► Sprievodné podujatia:
• 11.00 h Slávnostné vyhodnotenie projektu Zaostri na školu! a odovzdávanie cien víťazom.
Do projektu sa zapojilo 105 škôl z celého Slovenska. Jeho cieľom bolo pátranie po starých fotografiách škôl a školských interiérov a dokumentovanie toho, ako sa v priebehu rokov zmenili. Výsledky pátrania budú prezentované v našej dobovej triede a tiež na webovej stránke múzea.
• 17.30 h Spomínanie na školu a spisovateľské začiatky s majstrami pera (z našej novej výstavy).

 

Logo Múzeum školstva a pedagogiky ÚIPŠInformácie:

Tel.: 02/ 624 106 65, 0917 693 235

E-mail: msap@uips.sk

Kontaktná osoba: Martina Kočí

Web: www.msap.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

PHOTOPORT – Centrum vizuálneho umenia

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 02.00 h

Pražská 11 /vo dvore/, 811 04 Bratislava
Nájdete nás na Pražskej ulici – oproti Múzeu dopravy. 100 metrov od SAV smerom na Kramáre vo dvore na č.11.

Program:


► Expozície: Ján Šipöcz – SHORT STORIES
samostatná výstava fotografií finalistu Ceny Oskára Čepana 2011

► Sprievodné podujatia: názov, anotácia, čas (bude možné ešte spresňovať)
Komentovaná prehliadka výstavy s autorom, 17.00 h

každý návštevník ktorý si kúpi vstupenku u nás dostane kávu, alebo iný nápoj v cene kávy zdarma.

 

Logo PHOTOPORT – Centrum vizuálneho umeniaInformácie:

Tel.: 0903 374 603

E-mail: ozphotoport@gmail.com

Kontaktná osoba: Filip Vančo

Web: www.photoportgallery.com

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Satelit, Slovenské centrum dizajnu

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Dobrovičova ul. 3, Bratislava

Program:


► Expozície: Dizajn ako repa
Výstava Dizajn ako repa predstavuje dizajnérsku tvorbu Juraja Výboha. Juraj Výboh, víťaz Ceny Fóra dizajnu 2011, vo svojich prácach využíva staré, použité, vyhodené predmety, ktoré získavajú novú šancu na život vďaka zmene funkcie či formy. Žiadnemu nanovo vzniknutému výrobku nechýba vtip, originalita a poctivé spracovanie. Výstava predstavuje nie len staršie práce ale aj najnovšie interiérové produkty.

 

Logo Satelit, Slovenské centrum dizajnuInformácie:

Tel.: 0918 110 248

E-mail: satelitgaleria@gmail.com

Kontaktná osoba: Saša Niczová

Web: www.sdc.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Slovenská národná galéria

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h


Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2 (VK)
Esterházyho palác Nám. Ľ. Štúra 4 (EP)
Nádvorie Vodných kasární, Rázusovo nábrežie 2 (nádvorie VK)

Program:


► Expozície: Stále expozície (SNG, Vodné kasárne)
Gotické umenie Slovenska
Barokové umenie na Slovensku
Nizozemské maliarstvo 17. storočia
Talianske maliarstvo 16. – 18- storočia
Umenie 19. storočia na Slovensku

Výstava v Kabinete starého umenia: Krajina a príroda (27. 3 – 1. 7. 2012)
Výstava v Kabinete umenia 20. storočia: Na zdravie! Na dizajn! (15.3.- 20.5. 2012)

Aktuálne výstavy (SNG, Esterházyho palác)

Denisa Lehocká 2012. (10.2. – 3.6. 2012)
Monografická výstava jednej z najvýznamnejších umelkýň mladšej strednej generácie. Výstava nie je koncipovaná ako klasická retrospektíva, galéria je iniciátorom nového projektu / diela, ktoré vzniká za jej prispenia. Dielo jr koncipované ako priestorová koláž, inštalácia vytvorená z kresieb, objektov, malieb, galerijných komponentov a nájdených prírodnín.

Delete. Umenie a vymazávanie (17.2. 2012 – 27.5. 2012)
Zámerom výstavy súčasného umenia je sústrediť a zmysluplnejšie štruktúrovať diela a prínosy autorov, ktorí v tvorbe používajú gestá či procedúry uvoľňovania, čistenia, oprostenia, odstránenia, odobratia, vymazávania a separovania, bielenia a vybieľovania, „kyselinárstva“, preparovania, cenzúry a autocenzúry, zámerného/programového nezúčastnenia, stiahnutia sa, miznutia až zmiznutia a ktorí tvoria diela vznikajúce zanikaním, stratou, zanechaním, zabudnutím či zabúdaním…

Moderna ...to najlepšie čo doma máme... (29.3. – 28.10. 2012)
Výstava reprezentuje výber najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny – umenia prvej polovice 20. storočia zo zbierok SNG.

► Sprievodné podujatia:

10.00 - 15.00 h tvorivé aktivity / workshopy pre rodiny s deťmi /nádvorie VK, ateliér/

14.00 h lektorský výklad k výstave Denisa Lehocká 2012 /EP/

15.00 h Divadlo pre deti a ich rodičov: Martin Žák /VK/

16.00 – 17.00 h animácia pre deti a rodičov /VK/

17.00 – 20.00 h kefka a tužková baterka, workshop s projektom KID pre deti i dospelých /nádvorie VK, ateliér/

16.00 h Koncert studEND.doc – Get Out Of Whatever CAGE (3)
- prvý koncert zo série HUDBA DNESKA V SNG
/Átrium/

16.00 h kurátorský výklad Martina Čiča na výstave To tu ešte nebolo... Menej známe grafické diela zo zbierky SNG. Krajina a príroda /VK/

16.30 h kurátor a hosť: Dagmar Poláčková, Vladimíra Büngerová a Patrik Illo na výstave Na zdravie! Na dizajn! 120 rokov sklárne v Lednických Rovniach /VK /

17.00 h kurátorský výklad Kataríny Bajcurovej na výstave Moderna ...to najlepšie, čo doma (v galérii) máme /EP/

17.00 – 20.00 h ROBOTOPIDI, workshop pre deti i dospelých s projektom KID /nádvorie VK (v prípade zlého počasia ateliér)/

18.00 – 20.00 h Jednohubky (1 dielo-1 lektor-1 príbeh), princíp jeden lektor jedno dielo jeden príbeh, pri vybraných dielach.
(18.00 – 19.00 Delete, 19.00 – 20.00 h Moderna) /EP/

19.15 – 20.15 h Staré maliarstvo v Itálii na príklade jednej zbierky, Expozícia talianskeho maliarstva /VK/

20.00 – 22.00 h liečime umenie: ukážky reštaurovania diel starého umenia (postupy, metódy, techniky) /VK/

20.00 h Ink Midget & Pjoni /nádvorie VK/

21.00 h koncert The Uniques /nádvorie VK/

22.00 h zakázané reklamy Petra Konečného /kinosála/

22.00 h Nebo peklo v SNG, prehliadka netradičnými miestami SNG (rezervácie: gabriela.schultzova@sng.sk)

SNG predstavuje novú oddychovú zónu v centre mesta – Letnú čitáreň SNG na nádvorí Vodných kasární. Architektonická intervencia – letný pavilón bude okupovať priestor od až do októbra. Miesto na hry, čítanie, občerstvenie, piknik a kultúrne podujatia počas celého leta hľadajte odteraz aj v SNG.

 

Logo Slovenská národná galériaInformácie:

Tel.: 02/ 544 320 53, 0903 444 389

E-mail: gabriela.schultzova@sng.sk

Kontaktná osoba: Gabriela Schultzová

Web: www.sng.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Slovenská výtvarná únia

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Galéria Slovenskej výtvarnej únie a Klub umelcov, Dostojevského rad 2, Bratislava

Program:


► Expozície:
Galéria SVÚ: Eva Chmelová – Obrazy (výstava členky Spolku výtvarných umelcu Mánes)
Klub umelcov – výstava Andrása Cséfalvaya

► Sprievodné podujatia:
10.00 – 24.00 h
Profesionálna fotografka Jena Šimková bude počas celého dňa v improvizovanom fotoateliéri fotografovať návštevníkov galérie a odpovedať na otázky týkajúce sa módnej, reklamnej a portrétnej fotografie.
15.00 h
Architektonicko - urbanistický workshop na tému Vzťah budovy Umelka a rekonštrukcie Starého mosta a Šafárikovho námestia
(Ochrana areálu Národnej kultúrnej pamiatky Umelka)
18.00 – 24.00 h
Workshop dizajnérov "V priamom prenose"
Študenti a pedagógovia (Ústav dizajnu, Fakulta architektúry STU) budú navrhovať interiérový dizajn, návštevníci budú môcť vstupovať do rodiaceho sa konceptu.
20.00 – 21.00 h
Projekt Cinemaat III. (Filmový ateliér)
Hudobno-výtvarné performance (výtvarníci Mirinof Gábriš a Zuzana Benková, jazz: Edit Bútorová, Ivo Jankovič, Ivo Koval)

 

Logo Slovenská výtvarná úniaInformácie: Skype: slovak.union.of.visual.arts

Tel.: 02/ 529 624 02, 0915 713 315

E-mail: kozarova@svu.sk

Kontaktná osoba: Andrea Kozárová

Web: www.svu.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

___________________________________________________________________________________

Slovenské národné múzeum - Riaditeľstvo

Otvorené: 19.05.2012, 13.00 - 22.00 h

Sídelná budova, Vajanského nábrežie 2

Program:


Program – riaditeľstvo SNM

Ohýbaj ma mamko
Ukážky tradičnej rezbárskej a textilnej tvorby
od 13.00 do 19.00 h v priestoroch výstavy

Pavol Socháň lyrik národopisnej fotografie
Prednáška a autorský sprievod výstavou
od 16.00 do 17.00 h v priestoroch výstavy

Reťazové sprevádzanie po výstavách každú hodinu od 13.00 do 22.00 h

 

Logo Slovenské národné múzeum - RiaditeľstvoInformácie:

Tel.: 02/ 2046 9238, 0917 319 684

E-mail: pedagogika@snm.sk, dominik.hrdy@snm.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Dominik Hrdý

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Archeologické múzeum

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00, posledný vstup 23.30 h

Žižkova ul.12 (vstup zo Žižkovej ulice 16)

Program:


► Expozície: Najstaršie dejiny Slovenska

► Sprievodné podujatia:
Burza odbornej literatúry
Výroba replík
Reštaurovanie keramiky
Tvorivé dielne
Stredoveká kuchyňa


10.00 – 12.00 Burza odbornej literatúry
11.00 – 13.00; 15.00 – 17.00 – výroba keramických replík
12.00 – 14.00 - ukážky reštaurovania keramiky
13.00 – 19.00 Tvorivé dielne (keramika, tkanie)
10.00 – 12.00; 15.00 – 18.00 zahrajme sa na archeológov – hra detí ma objaviteľov
11.00 – 17.00 – stredoveká kuchyňa (nie je ešte stopercentne dohodnuté)

Okrem toho bude pri príležitosti Dňa múzeí otvorená výstava „Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko“

 

Logo SNM - Archeologické múzeumInformácie:

Tel.: 02/ 20 491 273, 0903 394 260

E-mail: turcan@snm.sk

Kontaktná osoba: Vladimír Turčan

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Historické múzeum

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00, posledný vstup 23.30 h

Bratislavský hrad

Program:


Dňa 19.5.2012 budú verejnosti sprístupnené niektoré novozrekonštruované priestory paláca Bratislavského hradu.
1. poschodie: Hudobná sieň s monumentálnym oltárnym obrazom od Antona Schmidta
2. poschodie: výstava Bratislavský hrad na grafikách
3. poschodie: výstava Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade

Aktuálne výstavy:

Svedectvo času – Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade
miesto: Klenotnica Bratislavského hradu

Obnova Bratislavského hradu
Miesto: Rytierska sieň Bratislavského hradu

Program v Hudobnej sieni (1.poschodie Hradu):

15.00 koncertné vystúpenie žiakov ZUŠ J. Kresánka z Bratislavy

18.00 vystúpenie študentov Cirkevného konzervatória v Bratislave

22.00 Nočný organový koncert
V novootvorenej Hudobnej sieni Bratislavského hradu sa predstaví popredný slovenský organový virtuóz Marek Vrábel, ktorý prednesie diela svetových i slovenských organových majstrov od baroka až po súčasnosť.
Program koncertu v PDF

 

Logo SNM - Historické múzeumInformácie:

Tel.: 02 / 204 83 104, 0915 99 33 03

E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk

Kontaktná osoba: Andrea Litváková

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Hudobné múzeum

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00

Žižkova 16, Bratislava

Program:


Beethovenov bozk
Čítanie z listov Franza Liszta (1811–1886) so vzťahom k Bratislave sprevádzané hudbou
Účinkujú: Alena Ďuránová, Silvester Lavrík, Ladislav Papp (harfa) a Justina Papp (flauta)
17.00 h
priestor výstavy Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia, Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava

 

Logo SNM - Hudobné múzeumInformácie:

Tel.: 02 / 204 91 283, 0918 906 787

E-mail: lucia.fojtikova@snm.sk

Kontaktná osoba: Lucia Fojtíková

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 22.00

Istrijská 68, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves

Program:


► Expozície: Expozícia Slovenského národného múzea - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku je zameraná na prezentáciu hmotného a kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku.

► Sprievodné podujatia:
10.00 – 22.00 h individuálna prehliadka SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku

o 13.00 h prehliadka SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku spojená s odborným lektorátom k stálej expozícii Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Výstava Aha deti, čo to letí
Panelová výstava Východoslovenského múzea v Košiciach návštevníkom bližšie predstaví život bocianov na našom území. Obsah výstavy približuje problematiku ich existencie v blízkosti človeka, pojednáva o pozitívach a negatívach spojených s jeho hniezdením, ako aj o ochranárskom a osvetovo-výchovnom pôsobení pre zachovanie tohto, u nás jedného z najznámejších, vtáčieho druhu. Výstava je doplnená preparátmi a trojrozmernými exponátmi predmetov, ktoré symbolicky znázorňujú spolužitie človeka a bociana.

od 14.00 do 16.00 h tvorivé dielne k výstave Aha deti, čo to letí. Detskí návštevníci si pod vedením lektorky budú môcť zhotoviť vlastné dielka inšpirované touto výstavou.

o 17.00 h prednáška RNDr. Kataríny Zlochovej o živote bociana bieleho na území Záhorského Pomoravia a Devínskej Novej Vsi.
Na tomto území máme možnosť obdivovať zvyšky pôvodných lužných lesov, mŕtve ramená a najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe, zaradený do zoznamu medzinárodne významných mokradí, tzv. Ramsarskej lokality. O bohatstve tejto oblasti svedčí i fakt, že u našich rakúskych susedov pri obci Marchegg sa rozprestiera jedna z najväčších bocianích kolónií v Európe. Bociany tu hniezdia na veľkých starých duboch a na slovenskej strane rieky Morava si väčšinou hľadajú potravu. Bociany biele priletúvajú na naše územie v druhej polovici marca až začiatkom apríla. Po ich príchode príroda ihneď ožíva a bocian sa stáva stredobodom záujmu miestnych obyvateľov i médií. Možno ste i Vy, milí priatelia, postrehli práve v médiách správu, že príchod prvého bociana bieleho v tomto roku na naše územie bol zaregistrovaný práve u nás – v Devínskej Novej Vsi 9. marca 2012.

 

Logo SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na SlovenskuInformácie:

Tel.: 02 / 204 931 01-02

E-mail: gabriela.hederova@snm.sk

Kontaktná osoba: Hederova Gabriela

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov na Slovensku

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00

Žižkova ul.14 (vstup zo Žižkovej ulice 16)

Program:


► Expozície: Dejiny a kultúry karpatských Nemcov, Žižkova 14, Bratislava
Expozícia prezentuje 900-ročné dejiny a kultúru Nemcov žijúcich na Slovensku. Prezentujú sa jednotlivé regióny života karpatských Nemcov (Bratislava a okolie, stredné Slovensko – Hauerland, Spiš).

► Sprievodné podujatia:
a/ výstava Premeny Zuckermandla
Výstava o časti bratislavského Podhradia v premenách času.
b/ premietanie dokumentárnych filmov o dejinách a kultúre karpatských Nemcov.

 

Logo SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov na SlovenskuInformácie:

Tel.: 02/ 20 491 226

E-mail: mkkn@snm.sk, filo@snm.sk

Kontaktná osoba: Rastislav Fiľo

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00, posledný vstup 23.30 h

Žižkova ul.18 (vstup zo Žižkovej ulice 16)

Program:


16.00 h "...koľko ducha, koľko prasily..."
Odborná prednáška s prezentáciou – Rukopis Tragédie človeka od Imre Madácha.
Dr. Antal Babus , Maďarská akadémia vied, Budapešť

17.00 h Spoločný program so SNM – Hudobným múzeom: Beethovenov bozk

priestor výstavy Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia, Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
Čítanie z listov Franza Liszta (1811–1886) so vzťahom k Bratislave sprevádzané hudbou
Účinkujú: Alena Ďuránová, Silvester Lavrík, Ladislav Papp (harfa) a Justina Papp (flauta)

18.30 – 21.10, 21.20 – 24.00 h Sprievodné podujatie – premietanie filmu:
Imre Madách: Tragédia človeka (2011, 160 minút)
Dráma, kreslený film
Režisér: Marcell Jankovics
Miesto konania: Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54, CAFE NAPPALI

 

Logo SNM - Múzeum kultúry Maďarov na SlovenskuInformácie:

Tel.: 02/ 204 69 251

E-mail: eva.bolemant@snm.sk

Kontaktná osoba: Eva Bolemant

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Múzeum židovskej kultúry

Otvorené: 19.05.2012, 20.00 - 24.00

Zsigrayova kúria, Židovská ul. 17

Program:


Od 20.00 budú premietať filmy z cyklu „Knižnica zachránených pamätí“ s ľuďmi ktorí prežili holokaust.

 

Logo SNM - Múzeum židovskej kultúryInformácie:

Tel.: 02/ 20 490 103

E-mail: vanek@snm.sk

Kontaktná osoba: Michal Vaněk

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Prírodovedné múzeum

Otvorené: 19.05.2012, 9.00 - 24.00 h

Sídelná budova, Vajanského nábrežie 2

Program:


► Program – Prírodovedné múzeum
9.30 – 11.30 h predstavujeme novú paleontologickú expozíciu Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
(kurátorske lektoráty v expozícii)
budova SNM–PM, 2.posch.
10.00 h OD PÔVODU DRUHOV PO NÁDHERNÝ ŽIVOT
evolučná prednáška pre širokú verejnosť pri príležitosti 130 rokov od smrti Charlsa Darwina
(Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta UK)
budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa

10.00 – 12.00 h Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
v prípade priaznivého počasia; z budovy SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

14.00 – 20.00 h aktivity a súťaže - budova SNM–PM
Poslovia jari — aktivity zamerané na poznávanie jarnej kveteny:
 Výstavka živých rastlín
 Jarné druhy v herbároch známych osobností (ukážky herbárových položiek)
budova SNM–PM, 2.posch. v expozícii Biodiverzita Slovenska
Ako sa neotráviť na jar
- aj medzi prvými jarnými hubami sú prudko jedovaté huby. Naučte sa ich rozlišovať.
 Ukážky čerstvých a lyofilizovaných jarných húb,
 Rozoznávanie najnebezpečnejších jedovatých druhov.
o Kvíz pre školákov
o Kreslenie pre najmenších
budova SNM–PM, 2.posch. v expozícii Biodiverzita Slovenska
Forenzná geológia
- ako môže pomôcť geológia v praxi, nielen pri vyhľadávaní nových ložísk a vzácnych minerálov.
Interpretácia dôkazov, ktoré sa týkajú minerálov, hornín, pôdy a iných materiálov v súvislosti s riešením súdnych prípadov
budova SNM–PM, 2.posch., expozícia Klenoty Zeme
Geologicko-náučné mapy Slovenska: TATRY
- prezentácia interaktívneho CD, zameraného na geológiu, prírodu, históriu a lokality Tatier (V. Bezák a kol.); Novinka vydaná Štátnym geologickým ústavom D. Štúra v spolupráci s ďalšími inštitúciami
budova SNM–PM, 2.posch., expozícia Klenoty Zeme
Zaujímavosti z depozitárov zoologického oddelenia - poradenstvo v oblasti zoológie, určovanie prineseného materiálu. Ukážky z preparácie zoologického materiálu.
budova SNM–PM, 3.posch. v expozícii Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Pozrime sa na ne zblízka
Pestrý svet skamenených organizmov, ktoré sú voľným okom neviditeľné resp. ťažko viditeľné, a preto si ich bude môcť návštevník pozrieť pod lupou a mikroskopom.
poradenská služba prineseného prírodného materiálu
Lektorovanie v novej paleontologickej expozícii Príbeh života na Zemi
budova SNM–PM, 2.posch.
15.00 – 20.00 h prednášky a diskusie
15.00 h Obojživelníky a plazy Slovenska pohľad na dve skupiny živočíchov, ktoré nemáme veľmi v láske najmä preto, že o nich skoro nič nevieme.
(Mgr. Ján Kautman, Zoologické odd. SNM-PM)
16.00 h Odhalené tajomstvá mikrosveta rastlín
(Mgr. Marek Vaculík, PhD., Prírodovedecká fakulta UK,Bratislava)
17.00 h Divy sveta minerálov
(Doc. RNDr. Pavel Uher, CSc., Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fak. UK Bratislava)
18.30 h Ako sa neotráviť na jar. (RNDr. Ivona Kautmanová, Botanické odd. SNM-PM)
budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa
14.00 – 20.00 h Poradenská služba prineseného prírodného materiálu
15.00 – 17.00 h Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
v prípade priaznivého počasia; z budovy SNM–PM, 3.posch. Zasadačka
18.00 – 23.00 h Kostry a múmie – návšteva antropologického depozitára
budova SNM–PM, 3.posch.
20.00 – 24.00 h Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi
v prípade priaznivého počasia, pred budovou SNM–PM

► Prehliadka expozícií a výstav:
9.00 – 24.00 h nová paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi
približuje návštevníkom históriu vývoja života na Zemi od objavenia sa prvých primitívnych mikroskopických organizmov pred viac ako 3, 5 miliardami rokov až po nástup súčasných foriem rastlín, živočíchov a iných organizmov. Návštevníka prevádza cez jednotlivé geologické éry, kde predstavuje významné evolučné zmeny organizmov, bohatstvo a pestrosť života v pravekých moriach i na pevnine. Návštevník má možnosť vidieť nielen množstvo unikátnych skamenelín, ale i trojrozmerné rekonštrukcie živočíchov, napríklad mamuta, či dinosaura, ktorý žil pred 200 miliónami rokov v oblasti dnešných Tatier, ale i viacero animovaných programov, ktoré mu priblížujú dávno zaniknutý život.
budova SNM–PM, 2.posch.
9.00 – 24.00 h Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, koralových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.
budova SNM–PM, 3.posch.
9.00 – 24.00 h Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
stála expozícia otvorená v r. 2010, približujúca živú prírodu Slovenska. Expozícia je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m². Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach.
budova SNM–PM, 2.posch.
9.00 – 24.00 h Klenoty Zeme
Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.
9.00 – 24.00 h Na počiatku bol Veľký tresk - interaktívna astronomická výstava
(v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava, projekt APVV Astronómia – cesta poznávania)
budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

 

Logo SNM - Prírodovedné múzeumInformácie:

Tel.: 02/ 204 69 154

E-mail: mastenova@snm.sk

Kontaktná osoba: Katarína Maštenová

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Slovenské technické múzeum - MÚZEUM DOPRAVY

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00

Šancová 1/a

Program:


10.00 – 24.00 h Individuálna prehliadka stálych expozícií železničnej a automobilovej dopravy

11.00 h, 14.00 h, 17.00 h, 19.00 h, 21.00 h lektorský výklad v expozíciách

10.00 – 24.00 h Individuálna prehliadka výstav:
Plagát k podujatiuINTER FACE dizajn - výstava dizajnérskych realizácií VŠVU
Príbehy dvoch kolies – historické bicykle
od prvých pokusov človeka o udržanie rovnováhy na dvoch kolesách cez rôzne peripetie vývoja až po bicykel ako ho poznáme dnes
Galéria na peróne: „Beat Generation„ - výstava fotografií Peter Procházka
Železnice v archívnych dokumentoch – Slovenský národný archív prezentuje
Úzkorozchodné železnice v Čechách na Morave a Slovensku
výstava o lesných železniciach

Sprievodné podujatia:
10.00 – 24.00 h Simulátor nárazu – vyskúšajte si CRASH TEST čo sa stane, ak nie ste pripútaní bezpečnostnými pásmi
12.00 – 17.00 h - jazda na drezíne
18.00 – 24.00 h - Vás a Vaše deti povozí parný rušeň ALBATROS
10.00 – 21.00 h - reštauračný vagón - možnosť občerstvenia pre rodiny- aj rodinný obed
10.00 – 24.00 h - modelové koľajisko vo vagóne Klubu železničných modelárov
17.00 – 22.00 h - prezentácia nových filmov o železnici

 

Logo Slovenské technické múzeum - MÚZEUM DOPRAVYInformácie:

Tel.: 02/52444163, 02/52494021, 0918 965 697

E-mail: friedrichova.muzeumdopravy@stm-ke.sk, friedrichova.an@gmail.com

Kontaktná osoba: Anastázia Friedrichová

Web: www.muzeumdopravy.com

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SODA Gallery

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 00.30

Zámocká 34, 811 03, Bratislava I

Program:


► Expozície: MIDNIGHT WISHES, ALMOST TRUE, Cristina Fiorenza
Cristina Fiorenza, ktorá žije a tvorí vo Viedni, prvý raz vystavuje na Slovensku. Jej tvorba je silne ovplyvnená skúmaním kultúry bývania, ako sú krehké stavby starovekých národov a nomádov, otázka migrácie, nadmerná urbanizácia a vzťahy medzi veľkými mestami a prírodou. Venuje sa aj štúdiám mestských hraníc. Jej kresby priamo poukazujú na myšlienku hraníc ako ľudského vynálezu, rovnako ako cesta alebo ilúzia. Vrcholom je naša zraniteľnosť, ktorá je odrazom našich sociálnych, politických, hospodárskych a environmentálnych zmien. Autorka vytvára kresby na papieri s využitím ceruze, pastelu, výšiviek a textilu, tieto materiály kombinuje do koláže a transformuje kresbu do sochárskych artefaktov.

 

Logo SODA GalleryInformácie:

Tel.: 02/ 207 240 73

E-mail: gallerysoda@gmail.com

Kontaktná osoba:

Web: www.sodagallery.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SOGA aukčná spoločnosť

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Panská 4

Program:


► Expozície: Ladislav Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda

Exkluzívna výstava diel Ladislava Mednyánszkeho zo zbierky Dr. Lea Ringwalda. Ladislav Mednyánszky patrí k najvýznamnejším maliarom 19. a začiatku 20. storočia. Jednou z najrozsiahlejších zbierok jeho obrazov bola kolekcia Lea Ringwalda z Trenčína. Zbierka sa v dôsledku nešťastných udalostí pred druhou svetovou vojnou dostala do Anglicka a na 70 rokov upadla do zabudnutia. Na výstave bude predstavených viac ako 30 olejov a niekoľko desiatok akvarelových a ceruzových kresieb Ladislava Mednyánszkeho.

► Sprievodné podujatia:

10.00 – 24.00 h Mednyánszky v slučke. Premietanie filmového dokumentu o živote a diele L. Mednánszkeho
11.00 – 12.00 h kurátorka zbierky Umenia 19. storočia SNG Katarína Beňová priblíži návštevníkom vybrané dielo L. Mednyánszkeho
14.00 – 15.00 h komentovaná prehliadka, výstavou sprevádza kurátor Július Barczi
15.00 – 17.00 h Nakresli si svojho Mednyánszkeho! - výtvarná dieľňa pre dorast a dospelých pod vedením A. Dúbravského (pekní chalani) a M. Fabiana (strašidlá)
20.00 – 21.00 h komentovaná prehliadka,výstavou sprevádza kurátor Július Barczi
22.00 – 23.00 h Z denníkov L. Mednyánszkeho číta Richard Stanke

 

Logo SOGA aukčná spoločnosťInformácie:

Tel.: 02/ 5443 5481, 0908 666 042

E-mail: gazovicova@soga.sk

Kontaktná osoba: Nina Gažovičová

Web: www.soga.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Stredoeurópsky dom fotografie

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Prepoštská 4, Bratislava

Program:


►Výstavy:
1. poschodie Evžen Sobek /CZ/ Život v modrom
2. poschodie Milota Havránková /SK/ inBond

► Sprievodné podujatia:

10.00- 12.00 h
Fotenie v ateliéri s fotografickou technikou firmy FOMEI

14.00 h
Prezentácia a komentár fotografií z Kene od Matúša Zajaca, ktoré zhotovil počas spolupráce s humanitárnou organizáciou Viac než šperk , pôsobiacou v Keni.

17.00 – 19.00 h
Portfolio Review– hodnotenie prinesených fotografií renomovanými fotografmi

19.00 h
Komentovaná prehliadka s autorkou výstavy inBond - Milotou Havránkovou

 

Logo Stredoeurópsky dom fotografieInformácie:

Tel.: 02/ 544 18 214, 0918 619 077

E-mail: soltysova@sedf.sk

Kontaktná osoba: Elena Šoltýsová

Web: www.sedf.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

T-Gallery

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Panská 24, 811 01 Bratislava

Program:


► Expozície:

Cena za kresbu – výstava 10. finalistov Ceny za kresbu
Výstava Daniez & de Charette parížskej galérie pre mladých umelcov špecializujúcej sa na kresbu
Ji-Yun Lim: laureátka “projektu pre tunel”, in situ kresebná inštalácia priamo vytvorená pre priestor T-Gallery tunela v podaní mladej kórejskej umelkyne.
T-Gallery v spolupráci s galériou Daniez & de Charette organizuje Cenu za kresbu pre profesionálnych umelcov a študentov posledných ročníkov umeleckých vysokých škôl vo veku do 30 rokov. T-Gallery a Daniez & de Charette odovzdá dve ceny: Cenu poroty a Cenu publika.

► Sprievodné podujatia:

9.00 - 22.00 h
hlasovanie verejnosti za CENU ZA KRESBU

19.00 h
slávnostné otvorenie výstav:
CENA ZA KRESBU
DANIEZ ET DE CHARETTE: SÉRIE LÍNIÍ
JI-YUN: 30 KG

18.30 - 20.00 h
PRESSBURG SINGERS

20.00 – 21.00 h
FOR DEVIL FACES
Marek Rebro – gitara
Mirka Kasalová – spev
Peter zeman – perkusie
Jan Fröhlich - basa

21.15 – 21.45 h
ETIENNE DE LA SAYETTE – saxofón

22.00 – 23.00 h
VINTAGE YELLOW
Katarína Kopajová - spev
Marek Rebro - gitara

23.00 h
Vyhlásenie výhercu CENY ZA KRESBU

23.30 - 00.00 h
JAM SESSION

 

Informácie:

Tel.: 0903 601 656

E-mail: info@tgallery.sk

Kontaktná osoba: Kristína Hečková

Web: www.tgallery.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Vodárenské múzeum BVS, a.s.

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 21.00 h

Devínska cesta č. 1

Program:


Počas podujatia bude premávať Historický autobus od 13.00 do 19.00 h v hodinových intervaloch od budovy SNM na Vajanského nábreží k Vodárenskému múzeu, na ostrov Sihoť a späť. Prvý odchod bude od budovy SNM o 13.00 h.

10.00 - 21.00 h
Prehliadka expozície Vodárenského múzea

10.00-21.00 h
Od zdroja pitnej vody po vodovodný kohútik
- spoznajte cesty vody v novej výstave

12.00-18.00 h
Prehliadky ostrova Sihoť - 1. elektrická čerpacia stanica s historickými studňami, čerpadlami a tunelom popod rameno Dunaja
(v prípade nepriaznivého počasia bude sprístupnená iba 1. elektrická čerpacia stanica a tunel)

16.00-18.00 h
Eco Tour s Thomasom Puskailerom a The Pastels
- veľká audio-vizuálna show o ekológii a životnom prostredí

10.00-21.00 h
- Fyzikálne a chemické pokusy s vodou
- Vodné súťaže pre deti
- Prezentačné stánky environmentálnych združení

 

Logo Vodárenské múzeum BVS, a.s.Informácie:

Tel.: 0911 011 155, 02 / 6020 1915

E-mail: lenka.halasova@bvsas.sk

Kontaktná osoba: Lenka Halásová

Web: www.vodarenskemuzeum.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

ZAHORIAN & co GALLERY

Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h

Štúrova 10, 811 02 Bratislava

Program:


Výstava:
Jiří DAVID
Príliš ľahká ...Závrať...Panika...Stendhalov syndróm...Lokálna anestézia..Geopornografia

Sprievodné podujatia:

18.00 – 20.00 h
Jiří David
- Komentovaná prehliadka výstavy – sprevádza autor Jiří David
- Premietanie videa zo vzniku kresby v galérii
- Premietanie autorských videií J. Davida
- Hudba Jiriho Davida – autorské skladby

21.00 - 23.00 (24.00) h
Michal Murin, Milan Adamčiak
- Projekt Michala Murina - Altruismus as Arttruism o Milanovi Adamčiakovi
- Premietanie filmu: Arnold Kojnok: Muzikológ tvorca - Milan Adamčiak
- Transmusic comp. (hudobná performancia) Milan Adamčiak - Michal Murin a hostia
- Prezentácia knihy Milan Adamčiak - Experimentálna poézia 1964 - 1972 (ed. Michal Murin) autogramiáda s možnosťou zakúpiť publikáciu

 

Informácie:

Tel.: 0918 88 44 38

E-mail:

Kontaktná osoba: Silvia Van Espen

Web: www.zahoriangallery.com

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA