Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Nové Zámky

 

Miesto konania akcie: Nové Zámky, výstavné priestory múzea na Ul. M. R. Štefánika 58

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 16.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Výstava, tvorivé dielne - ukážky remesiel, tvorba herbáru, odliatky stôp, pozorovanie hmyzu pod lupou, archeologická prednáška, renesančná tanečná škola

Stručná charakteristika podujatia:
1.Aktuálna výstava Stredoveké a renesančné kráľovské dvory
2.Tvorivé dielne - výroba bábok podľa motívov na výstave
- výzdoba medovníkov, výroba hračiek z dreva,
- ukážky papierového pletenia a pletenia košíkov z prútia,
- ukážky renesančných tancov spojené s ich výučbou,
- vystúpenie lukostrelcov,
- vytvorenie herbáru a odliatok zvieracích stôp, pozorovanie hmyzu cez lupu,
- dobrodružné rozprávanie veterinára o svojom pôsobení v Zambii v Afrike,
- archeologická prednáška spojená s ukážkou nálezov,
- večerná chvíľka poézie z tvorby začínajúcej autorky,
- prezentácia výrobkov zdravotne postihnutých občanov,
- interaktívna hra v priestoroch múzea,
- nočná prehliadka múzea s vlastným svietidlom.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

zdarma

 

Informácie:

Tel.: 035/ 640 06 26

E-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk

Kontaktná osoba: Marta Kasášová, lektorka

Web: www.muzeumnz.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA