Trenčianske múzeum
Trenčín

 

Miesto konania akcie: Trenčianske múzeum (Župný dom), Katov dom, Karner sv. Michala, Trenčiansky hrad

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 10.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Trenčianske múzeum
Okrem prehliadky expozície budú k dispozícii odborní pracovníci odpovedajúci na otázky, na ktoré pri bežnej prehliadke nedostanete odpoveď.

Katov dom
Prehliadka expozície so strašidelnými príhodami.

Karner sv. Michala
Expozícia sprístupnená až do večerných hodín.

Trenčiansky hrad
Prehliadky hradu so sprievodcom:10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45

Matúšova veža: sprístupnená bez sprievodcu

Dobový tábor so strelnicou a kuchyňou: v priestoroch Dolného hradu

Remeselnícky jarmok na Dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu: 10.00 – 19.00 h.

 

Špecifiká akcie:

Pre Trenčianske múzeum, Katov dom, Karner sv. Michala, Trenčiansky hrad, Galériu M. A. Bazovského platí jednotné vstupné 1,- €, ktoré zaplatíte iba v jednom z týchto zariadení, do ostatných máte po preukázaní sa vstupenkou vstup zdarma.

 

Vstupné:

1,- € / dospelí, dôchodcovia (deti do 15 rokov vrátane – zdarma)

 

Informácie:

Tel.: 032/ 743 56 57

E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Kontaktná osoba: Ing. Monika Schwandtnerová

Web: www.muzeumtn.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA