Veža Kostola sv. Martina
Trstená

 

Miesto konania akcie: kostolná veža – Kostol sv. Martina v Trstenej

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 20.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


- nočný výstup na kostolnú vežu spojený s prehliadkou expozícií veže a historickým výkladom

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

bezplatne

 

Informácie:

Tel.:

E-mail:

Kontaktná osoba: Mgr. Marta Fukasová, odd. organizačné, Mesto Trstená

Web: www.trstena.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA