SNK - Slovenské národné literárne múzeum
Martin

 

Miesto konania akcie: Slovenské národné literárne múzeum
(I. historická budova Matice slovenskej), Ul. M. R. Štefánika č. 11, 036 01 Martin

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, od 16.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Plagát k podujatiuNevšedné zážitky od rána až do noci
Za zvukov sakrálnej hudby a veršov štúrovcov Vás pri neobyčajnej prehliadke stálej expozície SNLM SNK prevedieme storočiami vývoja slovenskej literatúry ... aby ste sa aj Vy stali priateľmi SNLM, pretože u nás počas Noci múzeí aj zbierky rozprávajú!

16.00 h
ADOREMUS
Koncert Slovenského speváckeho zboru z Vrábľov.
(Zaznie sakrálna hudba – skladby z kancionála Cantus Catholici a Bratislavského misála a skladby z tvorby Štefana Hanakoviča)

17.30 h
Návraty k štúrovcom
Výber z romantickej poézie štúrovskej generácie pri príležitosti výročí narodenia Sama Chalupku, Janka Kráľa, Jána Francisciho, Jána Kalinčiaka a úmrtia Andreja Sládkoviča.
Účinkujú: členovia Kruhu 3P (priatelia poézie a prózy) pri SNK SNLM

od 18.00 h
Keď zbierky rozprávajú
Netradičné prehliadky stálej literárnej expozície.
(Vstup s lektorským sprievodom každú párnu hodinu)

19.00 h
Klub priateľov literárneho múzea (dobrovoľníci a seniori)
Stretnutie pamätníkov pri príležitosti 45. výročia vzniku Slovenského národného literárneho múzea, spojené so založením Klubu literárneho múzea v Martine.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

zadarmo

 

Informácie:

Tel.: 043/ 430 23 75, 423 41 52

E-mail: snlm@snk.sk, jozef.benovsky@snk.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Jozef Beňovský

Web: www.snk.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA