Slovenské banské múzeum
Banská Štiavnica

 

Miesto konania akcie: expozície SBM - Kammerhof – Baníctvo na Slovensku, Kammerhofská ulica 2, Berggericht – Mineralogická expozícia, Michal štôlňa, Nám. sv. Trojice 6, historické centrum mesta Banská Štiavnica

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 18.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


VIVAT AKADEMIA, VIVAT PROFESSORES...
Tento rok zažijete v Banskej Štiavnici Noc Múzeí skutočne "na vlastnej koži" . Prijímacie skúšky na známu a slávnu Banícku akadémiu sa stanú dejiskom ešte zaujímavejších a oveľa tajomnejších rituálov prijímania študentov do tajných študentských spolkov. Nie všetky úlohy budú ľahké a veselé. Overíte si mnohé fyzikálne zákony a pomôžete študentom hľadať chemický vzorec šťastia. Poradiť sa môžete okrem iných Honorabiles aj s jeho Magnificenciou profesorom Péchom, hoci je už 117 rokov mŕtvy... ako? To je naše prekvapenie. Takže ak radi objavujete, dokážete prekonať svoj strach a chcete sa dozvedieť niečo o akademickej i študentskej histórii Banskej Štiavnice, čakáme Vás 19. mája 2012 od 18.00 do 22.00 hod. v budove Kammerhofu - Kammerhofská ulica 2, Banská Štiavnica.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

Deti do 15 rokov 0,50 € / Dospelí 1,00 €

 

Informácie:

Tel.: 045/ 694 94 51

E-mail: marketing@muzeumbs.sk

Kontaktná osoba: Tomeková Mária

Web: www.muzeumbs.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA