SNM - Prírodovedné múzeum
Bratislava

 Logo SNM - Prírodovedné múzeum

Miesto konania akcie: Sídelná budova, Vajanského nábrežie 2

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 9.00 - 24.00 h

 

Stručná charakteristika akcie / program:


► Program – Prírodovedné múzeum
9.30 – 11.30 h predstavujeme novú paleontologickú expozíciu Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
(kurátorske lektoráty v expozícii)
budova SNM–PM, 2.posch.
10.00 h OD PÔVODU DRUHOV PO NÁDHERNÝ ŽIVOT
evolučná prednáška pre širokú verejnosť pri príležitosti 130 rokov od smrti Charlsa Darwina
(Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta UK)
budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa

10.00 – 12.00 h Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
v prípade priaznivého počasia; z budovy SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

14.00 – 20.00 h aktivity a súťaže - budova SNM–PM
Poslovia jari — aktivity zamerané na poznávanie jarnej kveteny:
 Výstavka živých rastlín
 Jarné druhy v herbároch známych osobností (ukážky herbárových položiek)
budova SNM–PM, 2.posch. v expozícii Biodiverzita Slovenska
Ako sa neotráviť na jar
- aj medzi prvými jarnými hubami sú prudko jedovaté huby. Naučte sa ich rozlišovať.
 Ukážky čerstvých a lyofilizovaných jarných húb,
 Rozoznávanie najnebezpečnejších jedovatých druhov.
o Kvíz pre školákov
o Kreslenie pre najmenších
budova SNM–PM, 2.posch. v expozícii Biodiverzita Slovenska
Forenzná geológia
- ako môže pomôcť geológia v praxi, nielen pri vyhľadávaní nových ložísk a vzácnych minerálov.
Interpretácia dôkazov, ktoré sa týkajú minerálov, hornín, pôdy a iných materiálov v súvislosti s riešením súdnych prípadov
budova SNM–PM, 2.posch., expozícia Klenoty Zeme
Geologicko-náučné mapy Slovenska: TATRY
- prezentácia interaktívneho CD, zameraného na geológiu, prírodu, históriu a lokality Tatier (V. Bezák a kol.); Novinka vydaná Štátnym geologickým ústavom D. Štúra v spolupráci s ďalšími inštitúciami
budova SNM–PM, 2.posch., expozícia Klenoty Zeme
Zaujímavosti z depozitárov zoologického oddelenia - poradenstvo v oblasti zoológie, určovanie prineseného materiálu. Ukážky z preparácie zoologického materiálu.
budova SNM–PM, 3.posch. v expozícii Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Pozrime sa na ne zblízka
Pestrý svet skamenených organizmov, ktoré sú voľným okom neviditeľné resp. ťažko viditeľné, a preto si ich bude môcť návštevník pozrieť pod lupou a mikroskopom.
poradenská služba prineseného prírodného materiálu
Lektorovanie v novej paleontologickej expozícii Príbeh života na Zemi
budova SNM–PM, 2.posch.
15.00 – 20.00 h prednášky a diskusie
15.00 h Obojživelníky a plazy Slovenska pohľad na dve skupiny živočíchov, ktoré nemáme veľmi v láske najmä preto, že o nich skoro nič nevieme.
(Mgr. Ján Kautman, Zoologické odd. SNM-PM)
16.00 h Odhalené tajomstvá mikrosveta rastlín
(Mgr. Marek Vaculík, PhD., Prírodovedecká fakulta UK,Bratislava)
17.00 h Divy sveta minerálov
(Doc. RNDr. Pavel Uher, CSc., Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fak. UK Bratislava)
18.30 h Ako sa neotráviť na jar. (RNDr. Ivona Kautmanová, Botanické odd. SNM-PM)
budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa
14.00 – 20.00 h Poradenská služba prineseného prírodného materiálu
15.00 – 17.00 h Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
v prípade priaznivého počasia; z budovy SNM–PM, 3.posch. Zasadačka
18.00 – 23.00 h Kostry a múmie – návšteva antropologického depozitára
budova SNM–PM, 3.posch.
20.00 – 24.00 h Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi
v prípade priaznivého počasia, pred budovou SNM–PM

► Prehliadka expozícií a výstav:
9.00 – 24.00 h nová paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi
približuje návštevníkom históriu vývoja života na Zemi od objavenia sa prvých primitívnych mikroskopických organizmov pred viac ako 3, 5 miliardami rokov až po nástup súčasných foriem rastlín, živočíchov a iných organizmov. Návštevníka prevádza cez jednotlivé geologické éry, kde predstavuje významné evolučné zmeny organizmov, bohatstvo a pestrosť života v pravekých moriach i na pevnine. Návštevník má možnosť vidieť nielen množstvo unikátnych skamenelín, ale i trojrozmerné rekonštrukcie živočíchov, napríklad mamuta, či dinosaura, ktorý žil pred 200 miliónami rokov v oblasti dnešných Tatier, ale i viacero animovaných programov, ktoré mu priblížujú dávno zaniknutý život.
budova SNM–PM, 2.posch.
9.00 – 24.00 h Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, koralových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.
budova SNM–PM, 3.posch.
9.00 – 24.00 h Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
stála expozícia otvorená v r. 2010, približujúca živú prírodu Slovenska. Expozícia je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m². Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach.
budova SNM–PM, 2.posch.
9.00 – 24.00 h Klenoty Zeme
Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.
9.00 – 24.00 h Na počiatku bol Veľký tresk - interaktívna astronomická výstava
(v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava, projekt APVV Astronómia – cesta poznávania)
budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

 

Špecifiká akcie:

Počas podujatia bude platiť do múzeí / galérií v Bratislave opäť jednotné, zvýhodnené vstupné, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma. K vstupenke dostanete aj program podujatia.

 

Vstupné:

1,5 € / osoba - za túto sumu môžete navštíviť viac ako 50 múzeí a galérií v našom hlavnom meste.

 

Informácie:

Tel.: 02/ 204 69 154

E-mail: mastenova@snm.sk

Kontaktná osoba: Katarína Maštenová

Web: www.snm.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA