Považská galéria umenia v Žiline / Museum of Art Žilina
Žilina

 

Miesto konania akcie: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí /Museum of Art Žilina, exhibition space on 1st floor

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 10.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Dotyky vplyvy inšpirácie – Moderna zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a Považskej galérie umenia v Žiline - výstava

Výstava Dotyky vplyvy inšpirácie ponúka ojedinelú možnosť spoznať či pripomenúť si diela výtvarníkov, ktorých tvorba vytvorila podobu slovenského umenia moderny prvej polovice 20. storočia a mala výrazný vplyv aj na formovanie umenia v nasledovných desaťročiach. Popri iných predstavuje autorov ako: Ladislav Medňanský, Gustáv Mallý, Jan Hála, Martin Benka, Zolo Palugyay, Miloš Alexander Bazovský, Edmund Gwerk, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda ako klasikov moderny, ale aj Imricha Weinera Kráľa, Júliusa Jakobyho, Kolomana Sokola, Jána Želibského, Jána Mudrocha, Petera Matejku, Vincenta Hložníka ako pokračovateľov rozvíjania princípov moderny v období druhej svetovej vojny a tesne po nej.
Výstava je predovšetkým referenciou o dlhoročnom kontinuálnom a systematickom zbieraní diel moderného umenia uskutočňovaného Považskou galériu umenia v Žiline a Oravskou galériou v Dolnom Kubíne. Je historicky prvou spoločnou výstavou galérií a prináša jedinečnú a vzácnu príležitosť nahliadnuť do zbierkových fondov týchto inštitúcií, ktoré program zbierania diel slovenskej moderny vo vlastnom autentickom prostredí uskutočňujú nepretržite od svojho vzniku. Výstava predstavuje 36 autorov slovenskej moderny prvej polovice 20. storočia s dielami, z ktorých mnohé prekračujú hranice lokálnej či regionálnej príslušnosti. V tradičných žánroch ako portrét, zátišie krajinomaľba, mestský, civilný alebo vidiecky motív, prinášajú pohľad na to, ako moderné umenie na Slovensku reagovalo na súdobé západoeurópske avantgardné a modernistické umelecké prúdy.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:


1,00 € - dospelí / 0,50 € - dôchodcovia, študenti, deti nad 6 rokov
0,50 € - školy / deti do 6 rokov, ZŤP - zdarma

 

Informácie:

Tel.: 041/ 562 25 22

E-mail: pgu@post.sk

Kontaktná osoba: Mira Sikorová

Web: www.pgu.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA