SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Svidník

 

Miesto konania akcie: národopisná expozícia v prírode (skanzen)

 

Dátum a čas konania akcie: 18.05.2012, 18.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Jánske zvyky a jánske ohne „sobitky“ – prezentácia tradičných jánskych zvykov v národopisnej expozície SNM – MUK, ktoré sa sporadicky na území severovýchodného Slovenska ojedinele udržiavajú dodnes. Ide o zvyky letného slnovratu úzko späté s poľnohospodárskou prácou roľníka. Posvätené jánske rastliny boli v úzkom kontakte so životom roľníka: liečili nimi chorých ľudí a chorý dobytok; ako magicky prostriedok sa používali proti živelnej pohrome - zapichovali ich do brán alebo na priečelie zrubových domov ako aj medzi poľnohospodárske plodiny na poli.. Veľký význam v jánskych zvykoch mali jánske ohne („sobitky“), ktorých purifikačná funkcia súvisela nepriamo s dobytkom (prechádzanie dobytka cez popol zo „sobitky“) a priamo s človekom (preskakovanie cez oheň v pároch alebo jednotlivo). Jánske ohne symbolizovali slnko. Bohaté a rôznorodé sú jánske piesne („sobitkovi pisni“) s agrárnymi, ľúbostnými a erotickými motívmi. V súčasnosti jánske zvyky stratili svoju pôvodnú funkciu a sú jednou z foriem detskej a mládežníckej zábavy.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

dobrovoľné

 

Informácie:

Tel.:

E-mail:

Kontaktná osoba: PhDr. Jozef Varchol

Web: www.snm.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA