Múzeum mesta Bratislavy
Bratislava

 Logo Múzeum mesta Bratislavy

Miesto konania akcie:

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 10.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Stará radnica
Múzeum dejín mesta

10.00 – 23.30 h
Múzeum dejín mesta
Koncepcia expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici kladie dôraz na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí ovplyvňujúcich život na území mesta od praveku až po súčasnosť. K významným udalostiam radí aj vznik Múzea mesta Bratislavy. Základom expozície sú zbierkové predmety, ktoré dokladajú obdobie od neolitu až do konca 30. rokov 20. storočia. Významné udalosti spojené s históriou mesta môže návštevník sledovať prostredníctvom dotykových obrazoviek. Prierez dôležitými medzníkmi najmladších dejín Bratislavy približuje dokumentárny film Ľudia a mesto v závere prehliadky múzea.

Michalská veža
Múzeum zbraní

10.00 – 24.00 h
Múzeum oboznamuje návštevníkov s históriou opevnenia mesta, vystavené sú tu rôzne druhy chladných zbraní, vojenská i turnajová výzbroj a samostatná časť je venovaná vývinu strelných zbraní. Dokumentuje i remeslá slúžiace potrebám obrany mesta a približuje históriu bratislavských lejárov a puškárov. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.

Lekáreň U červeného raka
Múzeum farmácie

10.00 – 24.00 h
Expozícia Múzea farmácie je umiestnená v časti priestorov bývalej lekárne U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu. Ten bol vstavaný do barbakanu Michalskej brány s priľahlou priekopou. V 18. stor. bolo priečelie domu klasicisticky upravené a doplnené kamenným rokokovým portálom. Na priečelí sa nachádzajú pôvodné vývesné štíty lekárne s kovovou akantovou ornamentikou a rakom z konca 19. stor. od bratislavskej kováčskej firmy Márton.

Dom U dobrého pastiera
Múzeum hodín

10.00 – 24.00 h
Rokokový dom U dobrého pastiera, patrí k niekoľkým pôvodným zachovaným stavbám starého bratislavského podhradia . Postavili ho v rokoch 1760 – 1765. Spodná časť bola určená pre obchodno-remeselnú činnosť , horné podlažia na bývanie. Na fasáde domu sa zachovalo jedno iluzívne okno, plastika Dobrého pastiera v nike pod baldachýnom nie je pôvodná. Dom patrí k drobným skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry.

Múzeum Arthura Fleischmanna
10.00 – 24.00 h
Múzeum prezentuje život a dielo bratislavského rodáka sochára Arthura Fleischmanna (1896-1990), ktorého profesionálna kariéra sa rozvíjala v šiestich krajinách štyroch kontinentov. Stála expozícia predstavuje kolekciu zachovaných keramických diel z autorovho raného tvorivého obdobia (30. roky), ako aj výber sochárskych prác, ktoré vznikli po roku 1938.

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
10.00 – 24.00 h
Expozícia o živote a diele skladateľa J. N. Hummela (1778 - 1837) je v renesančnom záhradnom domci. Nachádza sa tu kolekcia hudobných nástrojov z jeho pozostalosti a ukážky notových záznamov jeho diel.

Antická Gerulata Rusovce
Gerulatská 69, Rusovce

10.00 – 20.30 h, posledný vstup o 20.00 h
Národná kultúrna pamiatka – Rímsky vojenský tábor
V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.

Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka

10.00 – 20.30 h, posledný vstup o 20.00 h
Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené od praveku. Po Keltoch od 1. – 4. storočia sa stal Devín súčasťou hraničného obranného systému Limes romanus. V 9. storočí je toto miesto spojené s menom kniežaťa Rastislava, ktorý tu nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť.
Upozornenie: Horný hrad uzavretý. Vedenie Múzea mesta Bratislavy oznamuje verejnosti, že časť horný hrad - t j. časť od dreveného mosta - prístup k citadele a citadela na Devíne je z rekonštrukčných dôvodov uzavretá. Návštevníci sa dostanú do výstavnej siene ako aj na stredné nádvorie hradu a k základom veľkomoravského kostola.

VÝSTAVY
Výstavná sieň Stará radnica
Student Gallery Dotyky 2012

04.05. – 03. 06. 2012
Štvrtý ročník výstavy študentských prác: maľba – socha
VŠVU Bratislava a AVU Praha

Výstavná sieň hrad Devín
Boj o staroveký hrad

1. apríl 2012 – 30. 10. 2012
Výstava pod názvom „Boj o stredoveký hrad“ je venovaná obdobiu stredoveku a novoveku (11. – 17. storočie). Osvetľuje vznik hradov na našom území, význam ich pasívnej a aktívnej obrany, prezentuje spôsoby dobývania hradov, výstroj a výzbroj stredovekých bojovníkov a tiež dôvody zániku hradov na našom území. Výstavu autorsky pripravili: Mgr. Denisa Divileková, PhD. a Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.

Výstavná sieň Antická Gerulata Rusovce
Dunajský limes na Slovensku - Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji.

19. 04. 2012 - 30. 10. 2012
Pamiatky zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, sú špecifickým potenciálom každého sídla a dávajú mu jedinečnosť uznanú medzinárodným spoločenstvom. Rímsky vojenský kastel Gerulata je kultúrnou hodnotou celej Bratislavy, ale aj Slovenska. Práve preto sa dostáva tejto pamiatke výnimočná pozornosť. Pamiatkový úrad SR a Múzeum mesta Bratislavy pripravili výstavu pod vyššie uvedeným názvom, ktorá približuje hranicu - Limes Romanus.Táto časť limesu sa pripravuje na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

► Sprievodné podujatia:
Prehliadky s odborným výkladom
Päť zastavení pri architektúrach Bratislavy, stretnutie účastníkov: 16.00 h Apponyiho palác
- Apponyiho palác
- Stará radnica
- dom na Bielej ulici
- Michalská veža
- lekáreň U červeného raka

Múzeum dejín mesta – Stará radnica
Odborné lektoráty v novootvorenej expozícii, stretnutie účastníkov pri pokladni v Starej radnici
14.00; 18.00; 20.00 h

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Ako sa rodia strašidlá, 14.30 h (len pre deti)
Ako sa rodia strašidlá, 20.30 h (len pre dospelých)

Koncert: nádvorie Starej radnice, 22.00 h
Ervín Schönhauser - Lechayim!
Na zdravie, na život...
Koncert speváka, barytonistu, Ervína Schönhausera. Spieva na koncertných pódiách v zahraničí a doma. Jeho repertoár tvoria prevažne židovské piesne v jazyku jidish, ivrit aj v hebrejčine. Svojím vystúpením oživí večerný program Múzea mesta Bratislavy počas podujatia Noc múzeí a galérií.
Hudobný sprievod: Mgr. Soňa Radulová

Skupinové odborné lektorovanie na hrade Devin
v dvoch vstupoch: 11.00 h a 15.00 h
Stretnutie zaujemcov pri hlavnej brane -pokladňa.

 

Špecifiká akcie:

Počas podujatia bude platiť do múzeí / galérií v Bratislave opäť jednotné, zvýhodnené vstupné, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma. K vstupenke dostanete aj program podujatia.

 

Vstupné:

1,5 € / osoba - za túto sumu môžete navštíviť viac ako 50 múzeí a galérií v našom hlavnom meste.

 

Informácie:

Tel.: +421 2 591 008 17; +421 2 591 008 12

E-mail: husová@bratislava.sk

Kontaktná osoba: Beáta Husová

Web: www.muzeum.bratislava.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA