Malokarpatské múzeum v Pezinku
Pezinok

 

Miesto konania akcie:
budova Malokarpatského múzea, M. R. Štefánika 4, Pezinok
nádvorie Krušičovej kúrie, Radničné námestie 9, Pezinok

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 18.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Malokarpatské múzeum v Pezinku
v spolupráci s Mestským múzeom v Pezinku, AINovou vo Sv. Juri, Obchodnou akadémiou v Pezinku a Malokarpatskou knižnicou v Pezinku

budova múzea: od 18.00 do 22.00 h (posledný vstup), vstupy každých 15 minút
Krušičova kúria: od 18.00 do 22.00 h (posledný vstup), vstupy priebežne

 odborné lektorovanie dvoch výstav (budova múzea a Krušičova kúria), ktoré budú výstupom fotografickej súťaže Premeny malokarpatského regiónu
 premietanie filmu Premeny malokarpatského regiónu (AINova Sv. Jur)
 špeciálne zastavenia tzv. štácie o premenách vybraných aspektov nášho života, ktoré budú výstupom dlhodobého vzdelávacieho programu múzea a Obchodnej akadémie v Pezinku (tretiaci odborov Management cestovného ruchu a Kongresové služby) a budú študentmi prezentované v pivnici (expozícia) a na dvore múzea t.j. renesančného meštianskeho domu

PREMENY: premeny sveta okolo nás - premeny malokarpatského regiónu sú nosnou témou Noci múzeí a galérií v Pezinku.
Budete môcť podebatovať s odborníkmi zaoberajúcimi sa starými fotografiami regiónu na dvoch výstavách výstupov fotografickej súťaže Premeny malokarpatského regiónu a vzhliadnuť film na rovnakú tému, ale aj pozrieť sa na rozličné premeny každodennosti, ktoré si vybrali a spracovali mladí ľudia.
Naskytne sa vám možnosť vyfotografovať sa v, na ten účel zriadenom, fotoateliéri (ako kedysi bývalo pri istých príležitostiach zvykom), vypočuť si muziku aj zo starých LP platní či kotúčového magnetofónu, napísať odkaz na starom písacom stroji, zaspomínať si na časy, keď modranská majolika zdobila skoro každú kuchyňu a stáli sa na ňu rady, opätovne si zahrať hry nie tak dávno hrávané snáď na každej ulici, atď.
No a zároveň si tak trochu uvedomiť tie premeny (ktorých svedkov múzeum, ako strážca pamäte, uchováva) a ich dopad na váš - náš každodenný život.
Príďte si (aj so svojimi deťmi) zaspomínať...

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

zdarma

 

Informácie:

Tel.: 033/ 641 33 47

E-mail: muzeumpezinok@nextra.sk

Kontaktná osoba: Andrea Jamrichová

Web: www.muzeumpezinok.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA