SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Bratislava

 Logo SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Miesto konania akcie: Istrijská 68, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 10.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


► Expozície: Expozícia Slovenského národného múzea - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku je zameraná na prezentáciu hmotného a kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku.

► Sprievodné podujatia:
10.00 – 22.00 h individuálna prehliadka SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku

o 13.00 h prehliadka SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku spojená s odborným lektorátom k stálej expozícii Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Výstava Aha deti, čo to letí
Panelová výstava Východoslovenského múzea v Košiciach návštevníkom bližšie predstaví život bocianov na našom území. Obsah výstavy približuje problematiku ich existencie v blízkosti človeka, pojednáva o pozitívach a negatívach spojených s jeho hniezdením, ako aj o ochranárskom a osvetovo-výchovnom pôsobení pre zachovanie tohto, u nás jedného z najznámejších, vtáčieho druhu. Výstava je doplnená preparátmi a trojrozmernými exponátmi predmetov, ktoré symbolicky znázorňujú spolužitie človeka a bociana.

od 14.00 do 16.00 h tvorivé dielne k výstave Aha deti, čo to letí. Detskí návštevníci si pod vedením lektorky budú môcť zhotoviť vlastné dielka inšpirované touto výstavou.

o 17.00 h prednáška RNDr. Kataríny Zlochovej o živote bociana bieleho na území Záhorského Pomoravia a Devínskej Novej Vsi.
Na tomto území máme možnosť obdivovať zvyšky pôvodných lužných lesov, mŕtve ramená a najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe, zaradený do zoznamu medzinárodne významných mokradí, tzv. Ramsarskej lokality. O bohatstve tejto oblasti svedčí i fakt, že u našich rakúskych susedov pri obci Marchegg sa rozprestiera jedna z najväčších bocianích kolónií v Európe. Bociany tu hniezdia na veľkých starých duboch a na slovenskej strane rieky Morava si väčšinou hľadajú potravu. Bociany biele priletúvajú na naše územie v druhej polovici marca až začiatkom apríla. Po ich príchode príroda ihneď ožíva a bocian sa stáva stredobodom záujmu miestnych obyvateľov i médií. Možno ste i Vy, milí priatelia, postrehli práve v médiách správu, že príchod prvého bociana bieleho v tomto roku na naše územie bol zaregistrovaný práve u nás – v Devínskej Novej Vsi 9. marca 2012.

 

Špecifiká akcie:

Počas podujatia bude platiť do múzeí / galérií v Bratislave opäť jednotné, zvýhodnené vstupné, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma. K vstupenke dostanete aj program podujatia.

 

Vstupné:

1,5 € / osoba - za túto sumu môžete navštíviť viac ako 50 múzeí a galérií v našom hlavnom meste.

 

Informácie:

Tel.: 02 / 204 931 01-02

E-mail: gabriela.hederova@snm.sk

Kontaktná osoba: Hederova Gabriela

Web: www.snm.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA