Horehronské múzeum Brezno
Brezno

 

Miesto konania akcie: Meštiansky dom – Námestie gen. M. R. Štefánika č. 13, 977 01 Brezno

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2011, 17.00 - 20.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Vernisáž výstav venovaných škole a školskému prostrediu v minulosti, koncert, literárno-dramatické pásmo.

Kultúrne podujatie v priestoroch pamiatkového objektu – Meštianskeho domu v Brezne k príležitosti Noci múzeí a galérií.
Téma: „Deti deťom aj rodičom“ – prezentácia tvorby hudobného a literárno-dramatického odboru Základných umeleckých škôl z Brezna a z Valaskej.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

0,- EUR

 

Informácie: Horehronské múzeum v Brezne

Tel.: 048/ 611 24 53, 61 12 28

E-mail: muzeumbrezno@stonline.sk

Kontaktná osoba: Ján Weiss

Web: www.horehronskemuzeum.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA