Banícke múzeum v Rožňave
Rožňava

 

Miesto konania akcie:
Šafárikova 31 – Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár,
Šafárikova 43 – Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí,
Námestie baníkov 25 - Galéria

 

Dátum a čas konania akcie: 18.05.2012, 8.00 – 16.00 a 17. 00 – 22.00 h. (len v areáli na Šafárikovej 43)

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Plagát k podujatiu Galéria Baníckeho múzea, Námestie baníkov 25
Prehliadka výstav:
Zrkadlenie - výber zo zbierok výtvarného umenia
Ján Kuchta, ako sme ho poznali... – výstava diel známeho rožňavského výtvarníka
Cesty svetom s plátnom a farbami – miniatúrne diela neznámeho výtvarníka Dezidera Czöldera, ktorý prešiel svet so skicárom a farbami
Sprievodné podujatie:
Dnes kreslíme v Galérii – hodina výtvarnej výchovy v Galérii, kde sa inšpiráciou pre vlastnú tvorbu stanú výtvarné diela významných slovenských autorov

Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár, Šafárikova 31
Prehliadka stálej expozície múzea, kde sú ojedinelou formou v rámci Slovenska vystavené najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety.
Sprievodné podujatie:
Pečatenie pamätných cechových kariet.

Areál Expozície baníctva a hutníctva Gemera, Šafárikova 43
Prehliadky stálych expozícií:
Expozícia baníctva a hutníctva Gemera
Banské pracoviská
Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí

Sprievodné podujatia:
V sprievode kahanov – fáranie do banskej podzemnej expozície s banskými lampami a olejovými kahanmi.
Zapaľovanie karbidovej lampy - ukážka
Nežijem, a predsa som – súťaž v poznávaní minerálov
Takto dobývali – kresanie kameňa pomocou želiezka a kladiva
Jazda banským vláčikom
Premietanie filmu Rožňavská Metercia
Kováčske remeslo
– ukážky umeleckého kováčstva

17.00 – 22.00 h večerný program v areáli Expozície baníctva a hutníctva Gemera na Šafárikovej č. 43

Pokračovanie programu:

20.00 h Expozície v rúšku tmy – prehliadky expozícií s banskými lampami
20.00 – 22.00 h Betliarske vidly – dobrá nálada s hudobnou skupinou

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

1 €

 

Informácie:

Tel.: 058/ 734 37 10

E-mail: banmuz@stonline.sk

Kontaktná osoba: Sylvia Holečková

Web: www.banmuz.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA