Záhorské múzeum v Skalici
Skalica

 

Miesto konania akcie: Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 10.00 - 17.00

 

Stručná charakteristika akcie:

16. máj, 10.00 - 17.00 : Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu

- sprístupnená aktuálna výstava, Stála expozícia a Galéria Júliusa Koreszku
- pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a v rámci Trdlofestu spojeného s otvorením turistickej sezóny a kultúrnych pamiatok v Skalici


22. máj 2009: Noc so Záhorským múzeom s nasledovným programom:

17.00 voľný vstup do expozície a na výstavu Záhorského múzea v Skalici
18.00 paulínsky kostol
Úvod – PhDr. Viera Drahošová
Čierna kniha Skalice, prednáška – ThLic. Martin Hoferka
19.00 presun do františkánskeho kláštora
Tragika v ľudovej piesni, prednáška – PhDr. Peter Michalovič
Posedenie s ľudovou hudbou Skaličan

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

zdarma

 

Informácie:

Tel.: 034/ 664 42 30

E-mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Viera Drahošová

Web: www.zahorskemuzeum.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009