Slovenské technické múzeum
Košice

 

Miesto konania akcie: Košice, Hlavná 88

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 17.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie:

EXPOZÍCIE SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
- prehliadka expozícií, vstupy do podzemia bane
- dynamické stroje v energetickej odd. A.Stodolu parné, a vodné turbíny a spaľovacie motory
predvádzanie vysokonapäťových efektov a Faradayová klietka
- prehliadka výstavy: Slovenská cesta do mikrokozmu
Vystúpenie folklórnej skupiny Fortuna s baníckymi pesničkami.

Planetárium:
Programy: "Noc štyroch ročných období" jarná, letná, jesenná a zimná nočná obloha a záverečný program: "Južný kríž"
Prehliadka expozície "Astronómia"

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

3 € / zľavnené 1,5 €

 

Informácie: STM Košice - prezentácia

Tel.: 055/ 726 06 25, 726 06 33

E-mail: prezentacia@stm-ke.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová, Dana Marciová - prezentácia

Web: www.stm-ke.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009