Slovenské národné literárne múzeum
Martin

 

Miesto konania akcie: Slovenské národné literárne múzeum, M. R. Štefánika 11, Martin

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 9.00 - 23.00

 

Stručná charakteristika akcie:

IX. MARTINSKÁ LITERÁRNA JAR (Vybraté programy v SNLM SNK)

14. 5. 2009 13.00 Paulinyho Turiec
Slávnostný program a vyhlásenie výsledkov 11. ročníka literárnej súťaže stredoškolákov.
Účinkujú víťazi súťaže, študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha a zástupcovia poroty

15. 5. 2009 13.00 Kronika nepriznaného času
Prezentácia románu Júliusa Vanoviča. Účinkujú Július Vanovič a jeho hostia.
Hudobný sprievod Ľubomír Jankovič

16. 5. 2009 9.00 - 23.00 Noc v múzeu
Program:

9.00 – 16.00 h
Renesančný človek - prehliadka výstavy o živote a diele Jozefa G. Cincíka k 100. výročiu narodenia

Múzeum žije slovom – prezentácia múzejnej expozície s umeleckou interpretáciou slovenskej literatúry (sprevádzajú odborné lektorky Jelka Borcovanová, Ivana Danková)

17.00 – 23.00 h
O cestách našich lások – umelecký prednes členov Kruhu 3P (priateľov poézie a prózy) - výber z diel slovenských a zahraničných autorov interpretujú:
Elena Reguliová – Ján Smrek: Posedenie pod oleandrom, Karol Figura – Erik Ondrejička: Výber zo zbierky Tanec večerných vločiek, Eva Ludvigová – Rudolf Sloboda: Niečo sa musí stať, Alexander Harman – Pavol Janík: Som s vami, Viktor Goľovkin: Mal som si prečítať, Gabriela Hamranová – Dagmar Mária Anoca: Synonymia, Miroslav Válek: Krídla, Martin Klein – Ján Majer-ník: Príhoda na zastávke, Ján Buzássy: Stála na zastávke autobusu, Lenka Kramárová – Milan Rúfus: Zlatá muzika, Zuzana Kramárová – Výber z antológie Otvorené cesty, Milada Záthurecká – Francoise Villon: Lamentácie krásnej zbormajstrovej, Balada o naučeniach krásnej zbormajstrovej dievkam radodajným, Eva Potůčková – Jacques Prévert: Zametač, a iní

Máme radi blues - koncert kapely Jozefa Nedbalca a Tomáša Gulana Blue duo

Čítajte s nami – prezentácia knižných noviniek. Do pozornosti ponúkajú čitatelia Magdaléna Mintálová, Zuzana Bukovská, Eva Potůčková, Eva Ludvigová, Jozef Beňovský a ďalší

Na skle maľované – prezentácia výtvarnej tvorby martinskej výtvarníčky Mojmíry Kaprálikovej

Stopy básnika – prezentácia videodokumentu autorov Zuzany a Borisa Bukovských Posolstvo nakrúteného v byte básnika Milana Rúfusa spojená s uvedením jeho poslednej zbierky Ako stopy v snehu

Na stretnutie s vami sa tešia literárni múzejníci zo SNLM, ktorí tohtoročný program Noci múzeí 2009 pripravili. Dramaturgia, scenár, produkcia J. Beňovský, V. Kunovská, E. Kalnická, A. Brázdová, Ľ. Kianička, E. Bieliková, J. Borcovanová, catering M. Rusnioková, D. Jesenská, A. Ďurdíková, V. Buková, K. Šabová.

 

Špecifiká akcie:

Podáva sa nepančované občerstvenie, slovenské modranské, nočná mučkalica a dobrá nálada.

 

Vstupné:

Vstup voľný

 

Informácie:

Tel.: 043/ 413 41 52, 413 40 36

E-mail: adriana.brazdova@snk.sk

Kontaktná osoba: Adriana Brázdová

Web: www.snk.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009