Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Liptovský Mikuláš

 

Miesto konania akcie: Ul.1.mája 38, Liptovský Mikuláš

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 18.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie:

Ul. Školská 4
Aktuálna výstava: stále expozície - Chránená príroda, ktorá pozostáva z troch častí Chránená fauna – predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny, Chránená flóra - predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavostí života rastlín a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
- Minerály – výskyt, vlastnosti, využitie, ochrana - predstavuje ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.

Premietanie prezentácii podľa záujmu:
- Je speleológia hobby pre 21. storočie?
- V najdlhšej jaskyni na Sibíri
-Važecký kras
- Kongurská ľadová jaskyňa na Urale


Ul. 1. mája 38
Tajomstvo jaskýň
Prehliadka expozície Kras a jaskyne Slovenska netradičným spôsobom „dotkni sa a vyskúšaj“. Návštevník v úlohe bádateľa bude skúmať rôzne tajomstvá ukryté v jaskyniach. Za použitia chemikálii bude skúmať a hľadať horniny vhodné na vznik jaskýň, zoznámi sa s rôznymi formami výzdoby, ich vnútornú stavbu môže pozorovať na rezoch kvapľov, ktoré osvietením UV lampou vyžarujú rôzne farby. Stretne sa s jaskynnými „drakmi“- obrovskými lebkami a kostenými pozostatkami predchodcov dnešných medveďov, môže si vyskúšať zbrane a nástroje pravekého jaskynného človeka a pokúsiť sa vyhotoviť primitívny sekeromlat. Vyskúšať si zručnosti speleológa (posúvanie sa po lane poležiačky- žumarovanie, viazanie uzlov, poskladanie karbidového svietidla a pod.).

Nonstop premietanie krátkych filmov zo života Pravekého jaskynného človeka a Kamennej krásy slovenských jaskýň (zábery z významných jaskýň Slovenska, PP podfarbená hudbou).

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

vstup voľný

 

Informácie:

Tel.: 044/ 552 20 61

E-mail: staronova@smopaj.sk

Kontaktná osoba: Dagmar Staroňová

Web: www.smopaj.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009