Šarišská galéria
Prešov

 

Miesto konania akcie: interiéry galérie, priestranstvo pred galériou na pešej zóne

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 15.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie:

Aktuálne výstavy:
Z krosna do Krosna – Medzinárodné bienále autorskej ľanovej tkaniny
Vojtech Šipoš – Kresba – v spolupráci s VSG Košice a Múzeom V.Löfflera v Košiciach
Zlatý súdok – Medzinárodná súťažná prehliadka kresleného humoru na tému PIVO
Edita Spannerová - Nemčíková – Spomienka – komorná výstava obrazov zo zbierok galérie pri príležitosti 90. výročia narodenia
Andrej Ban – KOSOVO (fotografia)

Program:
- odborné výklady k jednotlivým výstavám
- poradenstvo našich odborných pracovníkov, autorstvo. ošetrovanie diel,..
- výtvarné aktivity (tkanie, hra s textilom na výstave Z krosna do Krosna, výtvarné kvízy, dotazníky, sprievod galériou)

15.00 - 19.00 h - Iné aktivity pre deti a mládež:
- tanečný súbor GRIMMY
- študentské bábkové divadlo
- módna prehliadka SUŠ PO
- maľovanie na tvár

20.00 - 22.00 h:
Literárny večer - večer venovaný dospelým návštevníkom
Jazzový koncert ZUŠ Prešov

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

1,- € dospelí, 0,50 € deti a študenti

 

Informácie: Šarišská galéria, Hlavná 51, 080 01 Prešov

Tel.: 051/ 772 54 23

E-mail: jlangova@orangemail.sk

Kontaktná osoba: Mgr. J.Langová

Web:

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009