Slovenské banské múzeum
Banská Štiavnica

 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica - Starý zámok, Galéria J. Kollára, Kammerhof

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009

 

Stručná charakteristika akcie:

Aktuálne výstavy:
- Michal štôlňa – praveké maľby
- Mineralogická expozícia – ako ožívajú minerály v noci
- Galéria J.Kollára – stretnutie s duchmi Kollára, Gwerka a Augustu (troch významných maliarov, ktorí tvoria základ expozície maliarstva 20. storočia v galérii a zároveň predstavenie mladých výtvarníkov – deti, ktoré majú počas konania Noci múzeí vystavené svoje obrázky na výstave My sa nevieme sťažovať nahlas
- Nový zámok – nočný pohľad z najvyššej rozhľadne Nového zámku

Sprievodné podujatia:
OBRAZY BANSKEJ ŠTIAVNICE OD PRAVEKU PO SÚČASNOSŤ
Expozície: Michal štôlňa, Berggericht (minerály), Galéria J.Kollára, Nový zámok
Účinkujúci: zamestnanci Slovenského banského múzea + dobrovoľníci zo ZUŠ a verejnosti
Hlavným cieľom tohtoročnej Noci múzeí v Slovenskom banskom múzeu bude obrazové predstavenie Banskej Štiavnice v jej dejinnom vývoji od praveku až po súčasnosť. Súčasťou prehliadkovej trasy budú 4 expozície. V Michal štôlni privítajú návštevníkov permoníci, ( deti zo ZUŠ) „drobní mužíčkovia, ktorí obývali podzemie ešte skôr, ako tam začali ťažiť baníci.“ S návštevníkmi sa „pozabávajú“ kvízom z vedomostí štiavnického baníctva“ (otázky typu - aké kovy sa tu ťažili, koľko zlata a striebra sa vyťažilo najviac v jednom roku a podobne), ktorých správne zodpovedanie bude aj vstupenkou do podzemia.
Potom bude nasledovať prehliadka Michal štôlne, kde si návštevníci prezrú „praveké maľby“. Maľby na stenách štôlne vzniknú počas týždňa pred Nocou múzeí, keď budú aj v Banskej Štiavnici prebiehať akcie Envirofilmu. Sondu do pravekého osídlenia Banskej Štiavnice názornými ukážkami sprostredkuje archeológ PhDr. J. Labuda, CSc., ktorý zároveň predstaví aj svoje najcennejšie archeologické nálezy. No a štôlňou bude potom už návštevníkov sprevádzať „aušusník v krásnej uniforme. Ďalšou zastávkou bude mineralogická expozícia. Čo prezrádzajú minerály v noci? Ako sa menia a ktorý z nich je „kameň mudrcov“.Pod UV –lampou si návštevníci môžu prezrieť, ako sa minerály menia vplyvom určitej vlnovej dĺžky svetla.
Tretím punktom na nočnej prehliadkovej trase bude Galéria J.Kollára, kde návštevníkov tentoraz nebude vítať žiadny Habsburgovec, ale „majstro“ Kollár, Gwerk a Augusta. Kollár návštevníkov zavedie do expozície starých majstrov, potom do svojej vlastnej obrazárne – „pohundre“ si na Gwerka i Angyala (majstri nikdy neuznávali iného majstra) a nakoniec sa pochváli vo výstavnej miestnosti prácami svojich nasledovníkov. Tam bude aj niekoľko žiakov z banskoštiavnických škôl, ktorí tam majú vystavené práce v rámci výstavy My sa nevieme sťažovať nahlas.
Štvrtou a poslednou zastávkou na tejto nočnej trase sa stane výstup na vežu Nového zámku, odkiaľ sa návštevníkovi naskytne nevšedný obraz na súčasnú Banskú Štiavnicu v noci. Predtým, ako sa však dostane do tejto bašty, bude sa tam musieť prebiť v šermiarskom súboji s Turkom , ktorý sa nejakou čudnou náhodou dostal na zámok, hoci jeho osmankovia sa tam nikdy nedostali. Na zámku bude ešte Barbora Roesslová, oddávajúca sa so svojimi priateľkami bujarým frivolným radovánkam so svojimi nápadníkmi a pozývajúca do svojej komnaty ďalších chtivých nápadníkov. Keď by sa už mali „dostať na vec“ – podá im do ruky kalendárium SBM.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

dobrovoľné

 

Informácie:

Tel.: 045/ 694 94 51

E-mail: info@muzeumbs.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Krno

Web: www.muzeumbs.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009