Považské múzeum v Žiline
Žilina

 Logo Považské múzeum v Žiline

Miesto konania akcie: Hrad Strečno

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 20.30 - 23.00

 

Stručná charakteristika akcie:

Aktuálne výstavy:
Okrem stálych archeologických expozícií si návštevníci môžu pozrieť aj aktuálne výstavy.
- Okolo Strečna cesta nebezpečná - výstava mapuje tento dopravný nehodový úsek z hľadiska historického, geologického a z hľadiska štatisiky nehodovosti
- Žofia - svätica zo Strečna - výstava pri príležitosti 400. výročia narodenia Žofie Bosniakovej

Sprievodné podujatia:
Večerná prehliadka hradom začne o 20.30 h, posledný vstup o 22.15 h.
Považské múzeum v Žiline patrí medzi múzeá, ktoré sa ako prvé zapojili do úvodných slovenských ročníkov Noc múzeí a galérií. Centrálnou myšlienkou podujatia je orientovať výstupy múzea na činnosti, ktoré počas roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. Preto tradične aj túto sezónu počas nočnej návštevy hradu Strečno bude otvorená reštaurátorska dielňa. V dielni sa reštauruje keramika, porcelán a sklo, špeciálne z doby bronzovej, železnej, z obdobia slovanských národov a stredoveku. Taktiež sa tu rekonštruujú archeologické nálezy či vyrábajú kópie archeologických exponátov.
„V túto noc, kedy bude dielňa otvorená verejne, si návštevníci môžu medzi iným pozrieť aj exponáty , ktoré práve reštaurujem. Jedná sa o urny z pohrebísk Lužickej kultúry (neskorá doba bronzová), ktoré boli nájdené pri archeologických výskumoch v roku 1962/63 v dedinke Sedmerovec, okres Ilava. Taktiež bude možné vidieť rôzne archeologické predmety zo žilinského regiónu,“ povedal reštaurátor keramiky Považského múzea v Žiline Michael Daskalakis.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

Znížené vstupné - 0,50 € jednotné vstupné pre všetkých návštevníkov

 

Informácie: Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina

Tel.: 041/ 500 15 11

E-mail: brziakova@pmza.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Brziaková

Web: www.pmza.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009