SNM - Prírodovedné múzeum
Bratislava

 Logo SNM - Prírodovedné múzeum

Miesto konania akcie: Vajanského nábr. 2, Bratislava

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 10.00 - 24.00, posledný vstup 23.30

 

Stručná charakteristika akcie:

10.00 – 24.00 h Individuálna prehliadka stálych expozícií a výstav Prírodovedného múzea: Klenoty Zeme, Pravek života, Variácie sveta rastlín, Fauna Slovenska, Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme a výstava Planéta, na ktorej žijeme

sprievodný program Prírodovedného múzea:

10.00 – 12.00 h pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
(v prípade priaznivého počasia)
10.00 – 22.00 h Zaujímavosti zo zoologických depozitárov – prezentácia múzejnej práce a zvláštností v zbierkach zoologického oddelenia
10.00 – 22.00 h Určovanie prineseného materiálu – pracovníci oddelenia určia prinesený zoologický materiál, rovnako aj živočíchy na fotografiách.
10.00 – 22.00 h Poradenstvo v oblasti zoológie
10.00 – 12.00, 15.00 – 17.00 h Pohľad do mikrosveta rastlín
11.00 a 18.00 h „Planéta, na ktorej žijeme“ - kurátorský výklad na výstave
9.00 – 24.00 h Zlato na Slovensku (výber vzoriek rôznych typov zlatej mineralizácie), vitrína v expozícii Klenoty Zeme, trvanie od 12.-17.5.2009
10.00 – 12.00 h , 13:00h – 23:00h 3D príroda – premietanie prírodovedných 3D filmov
11.00 h Ryby Slovenska - prednáška (Mgr. Ján Kautman)
10.00 – 12.00 a 15.00 – 17.00 h pozorovanie (v prípade priaznivého počasia) slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
12.00 – 18.00 h Ako urobiť kópiu skameneliny? – tvorivé dielne nielen pre deti
14.00 – 17.00 h Neviditeľní obyvatelia hlbín
Skamenené schránky živočíchov poskytujú množstvo informácií o prostredí, v ktorom žili. Návod, ako možno čítať tieto informácie spojený s praktickým prezeraním mikroskopických organizmov pod lupou a mikroskopom.
Natália Hudáčková PhD.
16.00 h Zem - živá planéta - prednáška
Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
17.30 h Mikrosvet siníc a rias
prof. RNDr. František Hindák DrSc., RNDr. Elena Štefková PhD.
18.30 h Zelení pátrači, alebo aké tajomstvá ukrývajú rastliny – populárno –vedecká prednáška na tému moderných molekulárnych metód v botanike
Mgr. Marek Slovák PhD., Ing. Jaromír Kučera PhD.
17.00 – 22.00 h Čo prezradia kosti: ľudské kosti a múmie. - exkurzia do antropologického depozitára
20.00 h 150 rokov Darwinovej evolučnej teórie. - prednáška
Čo spôsobilo, že Darwinove myšlienky sú stále vysoko aktuálne? Prednáška predstaví základné postuláty Darwinovej evolučnej teórie a ich východiská a priblíži genézu evolučného myslenia od čias Darwina do súčasnosti.
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
20.00 – 24.00 h pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi – uvidíme planétu Saturn; súhvezdia večernej oblohy a ich objekty....(v prípade priaznivého počasia)

Ďalší program v budove SNM na Vajanského nábr. 2:
Kontakt: odd. prezentácie a marketingu, tel.: 02/593 49 141, e-mail: programy@snm.sk

10.00 – 24.00 h Individuálna prehliadka výstav:
- Šangri-la. India – Tibet –Nepál - Bhután
Prejdete sa svetom nesmierne pestrého regiónu Himalájí a uniknete našej unáhlenej, pretechnizovanej a preťaženej každodennosti.
V tento deň a v túto noc máte jedinečnú možnosť stretnúť sa so skutočným YETTIM!
Viac pozri na: http://www.youtube.com/watch?v=GdBYnuacHiE
- Charta a jej doba, doba a jej Charta
Výstavu pripravilo Národní muzeum Praha v roku 2007 pri príležitosti 30. výročia zverejnenia Charty 77.
- Ján Palach ´69
Výstava, ktorú pri príležitosti 40. výročia upálenia Jána Palacha pripravila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe.
14.00 – 18.00 h Tématické tvorivé dielne k výstave Šangri-la. India – Tibet – Nepál – Bhután určené pre deti sa budú konať v priestoroch múzejky.

Už ste boli u generálneho riaditeľa Slovenského národné múzea? Nie. Tak nech sa páči. Otvorené dvere u GR od 15.00 h do 17.00 h

 

Špecifiká akcie:

Počas podujatia bude platiť do múzeí/galérií v Bratislave jednotné, zvýhodnené vstupné, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma.

 

Vstupné:

1,5 €/ OSOBA - za túto sumu môžete navštíviť vyše 70 expozícií a výstav na 30 miestach Bratislavy.
Prvou návštevou vami vybraného múzea/galérie podporíte tú inštitúciu, ktorá vám je sympatická. Máte tak možnosť určiť si sami, ktorému múzeu/galérii poputuje príspevok z vášho vstupného.

 

Informácie:

Tel.: 02/ 59 34 91 27

E-mail: freyerova@snm.sk

Kontaktná osoba: Kristína Freyerová

Web: www.snm.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009