Informácie o podujatí

 

„Múzeá sú dôležitou zložkou pri kultúrnej výmene, obohacovaní kultúr a vývoji vzájomného porozumenia, spolupráce a mieru medzi ľuďmi.“

Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM

„Význam múzeí pre spoločnosť sa rozšíril z profesionálneho cez vzdelávací až po ich úlohy pri využívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej identity.“

Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM

 

Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Z toho istého cieľa, vychádzajúc z tradícií a skúsenosti Medzinárodného dňa múzeí, vychádzala aj francúzska iniciatíva pred štyrmi rokmi pri iniciovaní Noci múzeí a galérií.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.

Novinky pre rok 2009

5. ročník Noci múzeí a galérií sa už druhý krát uskutoční v jeden deň na celom Slovensku. Návštevníci budú môcť v niektorých múzeách nahliadnuť do depozitárov, využiť odborné poradenstvo pri určovaní a identifikovaní starožitnosti, genealogické a heraldické poradenstvo, či poradenstvo o aplikovanej botanike (najmä o liečivých rastlinách).

 

Dvere múzeí a galérií zostanú v sobotu otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií. Popri tom ponúknu všetkým bohatý sprievodný program. Aktivity múzeí a galérií sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva.

 

Do podujatia sa zapoja múzeá a galérie v týchto mestách Slovenska:

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Betliar, Bojnice, Bratislava, Brezno, Budimír pri Košiciach, Čadca, Častá, Dolná Krupá, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Hanušovce nad Topľou, Kežmarok, Komárno, Košice, Kremnica, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzev, Michalovce, Modra, Modrý Kameň, Myjava, Nitra, Nová Baňa, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, Skalica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svätý Anton, Šurany, Topoľčany, Trenčín, Zvolen, Žilina.

 

Pripravované programy:

- Objavujeme v múzeu – simulácie archeologických výskumov
- Staré remeslá sa predstavujú
- Nočné prehliadky múzeí a galérií
- Tajomstvá depozitárov
- Tvoríme spolu – tvorivé dielne pre všetkých

 

Viac informácií môžete získať na:

 

Jana Chrappová, Odd. prezentácie a marketingu SNM, chrappova@snm.sk, 0905 873 900
(koordinácia BA časti)

 

Marta Janovíčková, Zväz múzeí na Slovensku, janovickova@bratislava.sk, 0917 617 779
(koordinácia mimo BA časti)

 

Jana Dugasová, SK-media, jana@sk.media.sk; 0903 351 461

 

NMG 2009 - partneri

 

La Nuit des musées - 16.05.2009