Novohradské múzeum a galéria
Lučenec

 

Miesto konania akcie: Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, 984 01 Lučenec

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 17.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie:

Aktuálne výstavy:
„Poklady minulosti“ - stála expozícia zo zbierok NMG z oblasti archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia
„Premeny textilu“ – výber prác textilnej výtvarníčky Varga Anikó z Pásztó (Maďarská republika)

Program:
17.00 h
- vernisáž a prehliadka výstavy „Premeny textilu“- výber z tvorby textilnej výtvarníčky Varga Anikó z Pásztó / Maďarská republika/
- sprievodné podujatie „Život – vzory“ – performance, netradičná prezentácia textilných vzorov

18.00 h
- prezentácie študentov Strednej odbornej školy, odboru cestovného ruchu v Lučenci na témy:
„Športovci Novohradu“,
„NMG očami študentov“,
„Ožďanská biela pani“

- ukážky ľudových remesiel – paličkovanie, tkanie

20.00 h
- „Kruhy v obilí a ich odkazy“ – prezentácia zameraná na objasnenie symboliky kruhov v obilí vyskytujúcich sa na rôznych častiach Zeme z hľadiska astrológie a astronómie

21.00 h
- netradičná prehliadka stálej expozície „Poklady minulosti“ – zo zbierok NMG z oblasti archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia

- hudbu počas celého večera zabezpečí lučenská rocková skupina „ROTOR 25“

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

zdarma

 

Informácie: Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec / www.nmg.sk

Tel.: 047/ 433 25 02, 047/ 433 23 97

E-mail: nmlc@stonline.sk

Kontaktná osoba: Katarína Köbölová, Zoltán Illéš

Web:

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009