Podunajské múzeum v Komárne
Komárno

 

Miesto konania akcie: Hlavná budova múzea, Palatínova 13, Komárno

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 9.00 - 23.00

 

Stručná charakteristika akcie:

Aktuálne výstavy:
Drotárstvo kedysi a dnes
Výstava nás oboznamuje s drotárstvom ako fenoménom, od jeho začiatkov až po súčasnosť. Vystavené predmety pochádzajú z Považského múzea v Žiline, z ÚĽUV-u v Bratislave, od súkromných osôb a od súčasných drotárov.
Termín: 27.03.2009 – 27.06.2009
Hlavná budova múzea, Palatínova 13., 945 05 Komárno, tel.: 035/ 773 14 76

Núbia v čase faraónov
Archeologická výstava Národného múzea – Náprstkovho múzea v Prahe
Termín: 03.04.2009 – 27.06.2009
Zichyho palác, Nám. gen. Klapku 9., 945 05 Komárno, tel.: 035/ 773 00 54

Amazónia versus svet
Výstava exotických motýľov zo zbierky Vladimíra Rakšániho
Termín: 30.04.2009 – 13.06.2009
Budova múzea a knižnice, Palatínova 8., 945 05 Komárno, tel.: 035/ 771 14 96

Za horami, cez doliny
Výstava výtvarných diel členov Kultúrneho spolku priateľov Pomuria
Termín: 30.04.2009 – 13.06.2009
Budova múzea a knižnice, Palatínova 8., 945 05 Komárno, tel.: 035/ 771 14 96

Katalin Albrecht Nagy
Výber z tvorby rakúskej maliarky
Termín: 15.05.2009 – 30.08.2009
Budova múzea a knižnice, Palatínova 8., 945 05 Komárno, tel.: 035/ 771 14 96

Sprievodné podujatia:

V šľapajách našich predkov
10.00 – 13.00 - Varenie a ochutnávka tradičných jedál regionu
- Ukážky tradičných remesiel
14.00 – 16.00 - Vystúpenie folklórnych súborov
Miesto: nádvorie hlavnej budovy múzea, Palatínova 13., 945 05 Komárno
Tel.: 035/ 773 14 76, 771 14 96

Po stopách histórie
14.00 – 15.00 - Súťažné podujatie pre deti
Miesto: expozície hlavnej budovy múzea, Palatínova 13., 945 05 Komárno
Tel.: 035/ 773 14 76, 773 00 54

Núbia v čase faraónov - Nadvihni závoj tajomnosti
16.30 – 18.00 - Múzejno-pedagogické podujatie
Miesto: Zichyho palác, Nám.gen.Klapku 9., 945 05 Komárno
Tel.: 035/ 773 00 54

Pamätihodnosti mesta Komárno
14.00 – 15.30 - Prechádzka po pamätihodnostiach mesta Komárno s odborným výkladom
Miesto odchodu: Hlavná budova múzea, Palatínova 13., 945 05 Komárno
Tel.: 035/ 773 14 76, 773 14 76

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

zdarma

 

Informácie:

Tel.: 035/ 773 14 96, 0903 797 553

E-mail: siposanna1975@gmail.com, siposanna1975@centrum.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Anna Sipos

Web:

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009