Informácie pre médiá, tlačové správy

 

25.05.2009 - NA NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ V BRATISLAVE 2009
Noc múzeí a galérií sa konala aj napriek kríze. Návštevnosť prekvapila.
(Tlačová správa PDF)

 

19.05.2009 - NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ v NITRE (Tlačová správa PDF)

18.05.2009 - NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ OPÄŤ ÚSPEŠNÁ - Bránami kultúrnych inštitúcií v Trenčíne prešlo počas noci múzeí a galérií viac ako 3600 návštevníkov. (Tlačová správa PDF)

 

Tlačová správa k podujatiu Noc múzeí a galérií 2009 - 14.05.2009 (PDF)

 

Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

 - Zvukový záznam TK (možnosť stiahnuť vo formáte WMA, 19MB)

 

Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009 Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009 Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009 Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009
Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009 Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009 Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009 Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009
Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009 Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009 Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009 Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009
Tlačová konferencia k podujatiu - 14.05.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nuit des musées - 16.05.2009