SNM - Múzeum Červený Kameň
Častá

 

Miesto konania akcie: hrad Červený Kameň nad obcou Častá

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 17.30 - 20.30

 

Stručná charakteristika akcie:

Aktuálna výstava:
Výstava Vtedy za grófov v spodnom podlaží severnej bašty hradu. Vďaka spomienkam dodnes žijúcich pamätníkov časov, keď hrad patril členom šľachtického rodu Pálfi (Pálffy), ktoré múzeum „objavilo“ v spolupráci so žiakmi ZŠ Častá v rámci projektu Škola v múzeu, sa dozviete, kto bol kto za grófov, ako bolo za grófov, ...
Severná bašta bude otvorená celá, cestou na jej vyhliadkovú terasu si návštevník môže porovnať ako vyzerali rozličné časti hradu kedysi a dnes na dvojiciach (niekde i trojiciach) fotografií.

Program:

17:30 – 18:15 Predpremiéra filmu Dobrodružstvo delovej gule z cyklu filmových rozprávaní Hľadanie stratených svetov, ktorý osobne predstaví jeho autor a známy propagátor histórie PhDr. Pavel Dvořák.

18.30 – 20.30 vstupy do hradného paláca každých 15 minút 20 návštevníkov
- v juhovýchodnom krídle kurátori a konzervátor múzea ukážu a porozprávajú, čo sa od minulého roka (od minuloročnej Noci múzeí a galérií) na hrade urobilo, robí a bude robiť, napr. reštaurovanie obrazov Rudolfa Pálfiho a jeho manželky Eleonóry z táflovania stien rokokového salóna, ktorý má sám podstúpiť reštaurovanie, nové prírastky do zbierok múzea (fotografie, dámske pečatidlo, telefón, gramofón, pamätnú knihu z Budmeríc, fotoalbum Rézi Pálfiovej – dvornej dámy manželky Rudolfa Habsburského, syna Sisi atď.),
- v juhozápadnom krídle hradného paláca návštevníci zažijú reťazové sprevádzanie – teda si ich budú podávať z miestnosti do miestnosti študenti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre (odbor kultúrno-výchovný pracovník). Tí pri tom zužitkujú svoje vedomosti sprostredkované odbornými pracovníkmi múzea počas celého školského roku na prednáškach o rôznych témach (ako funguje múzeum, genealógia rodu Pálfi, hrad-zámok-kaštieľ, historické zbrane a zbroj, obrazy – grafiky - plastiky, stolovanie,...).

 

Špecifiká akcie:

- príležitosť dozvedieť sa príbeh v minulom roku získaných zbierkových predmetov od kurátorov a konzervátora, ktorí s nimi pracujú,
- šanca nechať sa sprevádzať časťou hradu dvanástimi sprievodcami,
- prvýkrát uvidieť film Dobrodružstvo delovej gule – neverili by ste, kam nás môže priviesť sledovanie príbehu o nej (Mária Terézia, husársky pluk, osudy majetku šľachticov na konci druhej svetovej vojny)

 

Vstupné:

zdarma (premietanie a vstupy do hradu od 18.30 do 20.30)

 

Informácie:

Tel.: 033/ 690 58 28

E-mail: jamrichova@snm.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Jamrichová

Web: www.hradcervenykamen.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009