Gemersko-malohontské múzeum
Rimavská Sobota

 Logo Gemersko-malohontské múzeum

Miesto konania akcie: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

 

Dátum a čas konania akcie: 16.05.2009, 18.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie:

Aktuálne výstavy:
l. Včelince – archív dávnej minulosti.
Výstava poskytne ucelený pohľad na praveké a včasnostreodoveké osídlenie katastrálneho územia obce Včelince, kde boli objavené unikátne archeologické nálezy európskeho významu, z rozličných etáp praveku.
2. Geologická zbierka Gedeona Tihaméra
Výstava predstaví verejnosti geologickú zbierku Tihaméra Gedeona, rodáka z Rimavskej Soboty, chemického inžiniera, geológa a jedného z priekopníkov spracovávania bauxitu.
3. Gemersko-malohontské starožitnosti
Pripravovaná výstava prezentuje archeologické zbierky získané koncom 19. a začiatkom 20. storočia, poukazujúc na činnosť priekopníkov terénnej archeológie v Gemeri - Malohonte, akými boli barón Eugen Nyári, Ľudovít Hűvössy, Štefan Terray, Samuel Tomášik a pod.

Programom sprevádza Ing.Milana Jutková:
18.00 h
1. Slávnostné otvorenie V. ročníka Noci v múzeu riaditeľkou múzea PhDr. Oľgou Bodorovou
2. Gitara a spev Martina Geišberga z Bratislavy
3. Ukážka historických bojových umení v podaní skupiny šermiarov RICASSO zo Zvolena
4. Ľudové piesne a hra na heligónke v podaní Mgr.Ľudmily Pulišovej
5. Sprístupnenie výstavy „Gemersko-malohontské starožitnosti“
19.00 h
6. Prehliadka stálej expozície (geológia, zoológia, archeológia, regionálna história, etnológia, výtvarné umenie) a aktuálnych výstav so sprievodcami v dobových kostýmoch
7. Prednáška Mgr. Moniky Gálffyovej "Sovy rozprávkovo-vážne", spojená so zvukovými ukážkami
8. Ukážky tradičnej Ľudovej výroby v podaní ľudových výrobcov z Rimavskej Soboty a okolia

Program sa zopakuje: o 20.30 h

 

Špecifiká akcie:

Novinka: Otvorená NOVÁ stála expozícia: „Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-malohonte“
Nová moderne koncipovaná stála expozícia poskytne návštevníkom komplexný pohľad na problematiku protifašistického odboja v regióne Gemera-Malohontu prostredníctvom trojrozmerných artefaktov, rozsiahleho fotografického materiálu, ale i audiovizuálnych prezentácií.

• Každý 100. návštevník dostane darček od riaditeľky múzea
• Voľný vstup do MMCITY CLUB v prízemných priestoroch múzea s možnosou občerstvenia a hudobnej produkcie

 

Vstupné:

zdarma

 

Informácie: Nám. M. Tompu 24, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 047/ 563 27 41

E-mail: gmmuzeum@telecom.bb.sk, duris@gmmuzeum.sk

Kontaktná osoba: Mgr.Dalibor Ďuriš

Web: www.gmmuzeum.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

La Nuit des musées - 16.05.2009