Slovenské technické múzeum
Košice

 

Miesto konania akcie: Košice, Hlavná 88

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2008, 17.00 - 23.00

 

Stručná charakteristika akcie:

EXPOZÍCIE SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
technické exponáty ožívajú v noci
- prehliadka expozícií s prekvapením zvukových a vizuálnych efektov, vstupy do podzemia bane
- predvádzanie dynamických strojov - parných strojov, vodných turbín a spaľovacích motorov
tajuplná prechádzka nočnými chodbami múzejných zákutí
(depozitov, knižníc, dielní, administratívy)


predvádzanie vysokonapäťových efektov – umelé blesky a vstupy do Faradayovej klietky, klasické premietanie filmov

výstavy:
- Bulharské stopy vo svete vedy a techniky
- Insitné umenie Kovačica
- Umelecká tvorba práce mladých umelcov
- Krása Paličkovanej čipky

planetárium
- pozorovanie Mesačných kráterov a aktuálnych planét na májovej oblohe

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

70,-Sk / zľ. 40,- Sk

 

Informácie: STM Košice - prezentácia

Tel.: 055/ 726 06 25, 726 06 33

E-mail: prezentacia@stm-ke.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová, Dana Marciová - prezentácia

Web: www.stm-ke.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 La Nuit des musées - 17.05.2008