Slovenská národná galéria - Zvolenský Zámok
Zvolen

 

Miesto konania akcie: SNG – Zvolenský zámok, Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2008, 10.00 - 22.00 hod. Niektoré podujatia budú prebiehať počas celého dňa, hlavný program od 18.00 do 22.00 hod.

 

Stručná charakteristika akcie:

Prehliadka stálych expozícií SNG na Zvolenskom zámku. Počas Noci múzeí a galérií si v priestoroch Zvolenského zámku budú môcť návštevníci prezrieť stále expozície SNG: Kópie diel Majstra Pavla z Levoče, Gotické nástenné maľby zo starej zvolenskej fary, Ikony zo zbierok SNG, Stredoeurópske gotické umenie zo zbierok SNG, Bludní Holanďania – súbor nizozemského umenia 16. – 18. zo zbierok SNG, ale aj vysunutú expozíciu Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene Z histórie mesta Zvolen.

Sprievodné programy:
13.00 hod. Mušketieri
Predstavenie skupiny historického šermu Ricasso
Veľké nádvorie zámku

18.00 do 22.00 hod. Kráľovská harfa v Kráľovskej sieni
Počas prehliadky si návštevníci budú môcť v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku vypočuť skladby známych barokových skladateľov v prevedení harfistky Lucie Švábikovej.

Bludný Holanďan – hra pre detských návštevníkov (počas celého dňa)
Pre detských návštevníkov bude v expozícii nizozemského umenia k dispozícii hra Bludný Holanďan. Pomocou hracích plánov a sprievodných textov pri jednotlivých obrazoch sa deti zoznámia s pútavým svetom výtvarného umenia a s príbehmi, ktoré obrazy rozprávajú.

Farbičky-čarbičky – dielnička pre malých maliarov (počas celého dňa)
V zámku bude pre deti pripravená malá tvorivá dielňa, v ktorej budú môcť vyjadriť zažité dojmy z prehliadky expozícií pomocou výtvarných prostriedkov.

Špecifiká akcie:
Prehliadku stálych a aktuálnych expozícií bude možné absolvovať samostatne, bez lektorského sprievodu, alebo so sprievodcom. Lektorované kostýmované prehliadky sa budú konať každú hodinu od 18.00 do 22.00 hod.; vstupy – 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 hod. (posledný vstup). Maximálny počet osôb v jednej skupine je 50.
Návštevníci, ktorí budú mať záujem prezrieť si expozície samostatne bez sprievodcu, môžu do zámku vstupovať neobmedzene počas celého dňa.
Možný bude aj výstup na korunu zámku. Vstup každú celú hodinu od 10.00 do 21.00 hod.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

vstup bezplatný

 

Informácie:

Tel.: 045/ 532 19 03, kl.15 alebo 16

E-mail: sngzvolen.lektorky@gmail.com

Kontaktná osoba: Silvia Čatayová, Mária Ťavodová

Web: www.sng.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 La Nuit des musées - 17.05.2008