Slovenská národná galéria
Bratislava

 Logo Slovenská národná galéria

Miesto konania akcie: Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4 (E. p.) / Vodné kasárne, Rázusovo nábr. 2 (V. k.)

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2008, 10.00 - 24.00, posledný vstup 23.30

 

Stručná charakteristika akcie:

• Prehliadka expozícií a výstav múzea: Rudolf Sikora: Sám proti sebe (E. p.)
Stále expozície umenia na Slovensku od gotiky po súčasnosť a starého európskeho umenia (V. k.)
10.15 – 11.45 h Fun for under Fives
Zábavno-kreatívne podujatie pre anglicky hovoriace deti do 5 rokov.
Vodné kasárne, 2. poschodie
Animátori: A. Cowin A. a A. Fegyveres
10.30 – 11.00 h Vystúpenie študentiek Tanečného konzervatória Evy Jaczovej
pod pedagogickým vedením Kláry Škodovej
Vodné kasárne – nádvorie.
11.00 – 12.30 h Cestami umenia
Tvorivá dielňa pre deti a dospelých inšpirovaná Stálymi expozíciami slovenského výtvarného umenia (2. polovica 20. storočia).
Vodné kasárne, vestibul
Lektor: V. Malast
Výtvarníčka: T. Žitňanová
13.00 – 14.00 h Svet vesmíru
Animačný program inšpirovaný tvorbou slovenského výtvarníka Rudolfa Sikoru.
Esterházyho palác, 2. poschodie
Animátor: P. Baumann
14.00 – 15.00 h Rudolf Sikora
Lektorský sprievod na výstave.
Esterházyho palác, 1. a 2. poschodie
Lektorka: A. Tamášová
15.00 – 16.00 h Dejiny umenia v SNG
Lektorský sprievod stálymi expozíciami SNG pre dospelých s deťmi.
Vodné kasárne 1. a 2. poschodie
Lektori: J. Zipser, B. Kaľavská, A. Úradníková
15.30 – 16.30 h Maliarska paleta ako vizuálny kód.
O zachovaných paletách významných slovenských maliarov z archívu SNG.
Kurátorský výklad: Beata Jablonská
Vodné kasárne, 2. poschodie – stála expozícia Umenie 20. storočia
16.00 – 17.00 h Ľudské charaktery
Animačný program inšpirovaný tvorbou barokového sochára F. X. Messerschmidta
Vodné, kasárne, 2. poschodie – stála expozícia Barokové umenie na Slovensku
Animátor: P. Baumann
16.30 – 17.00 h Pohľad do grafického kabinetu – minikurz zberateľa.
Rozprávanie o grafike 16. – 18. storočia
Kurátorský výklad: Martin Čičo Vodné kasárne, 1. poschodie – stála expozícia Staré európske umenie
17.00 – 17.30 h Neznámy viedenský maliar: Kristus na Olivovej hore. Okolo 1420 – 1440.
Výstava Reštaurované dielo zo zbierok SNG. Obraz reštaurovala v rokoch 2005 – 2007 akad. mal. Alena Kubová v reštaurátorských ateliéroch SNG.
Tabuľu predstaví kurátor výstavy: Dušan Buran
Vodné kasárne, 1. poschodie – rizalit
17.00 – 18.30 h Vesmírne universum (My a svet)
Tvorivá dielňa pre deti a dospelých inšpirovaná výstavou Rudolfa Sikoru.
Vodné kasárne, vestibul
Lektor: V. Malast
Výtvarníčka: T. Žitňanová
18.00 – 19.00 h Dóm sv. Martina (Stredoveký mobiliár)
Kurátorský výklad: Dušan Buran
Vodné kasárne, 2. poschodie – stála expozícia Gotické umenie na Slovensku
18.00 – 19.30 h Farba ako médium
Tvorivá dielňa pre deti a dospelých inšpirovaná stálymi expozíciami SNG (Slovenská moderna 20. storočia).
Vodné kasárne, vestibul
Lektorka: L. Trstenská
Výtvarníčka: I. Paštrnáková
19.00 – 20.00 h Môj ZOOM pohľad na umenie
Animačný program zameraný na porovnávanie detailov v dielach z rôznych období.
Vodné, kasárne, 2. poschodie – stála expozícia Barokové umenie na Slovensku
Lektor: V. Malast
19.00 – 20.15 h Sen noci májovej
Taliansky operný (pod)večer s ukážkami talianskej opernej tvorby a s komentárom PhDr. Jaroslava Blaha.
Alena Vacíková, soprán; Judita Nagyová, mezzosoprán; Jana Kohútová, soprán; Lenka Maťašíková, soprán; Katarína Kurucová, mezzosoprán; Alena Kropáčková, alt; Eva Rebrová, klavírny sprievod.
Vodné kasárne, 1. poschodie – expozícia Staré európske umenie
V spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave.
20.30 – 21.15 h Rozprávanie pred obrazmi
Kurátorský výklad: Zuzana Ludiková
Vodné kasárne, 1. poschodie – stála expozícia Staré európske umenie.
20.00 – 21.00 h Slovo autora
Výstava Rudolf Sikora Sám proti sebe. Výstavou sprevádza prof. Rudolf Sikora.
Esterházyho palác, 1. a 2. poschodie
21.00 – 21.45 h Q30J666222 / HROB
Hudobno-experimentálna performance pred obrazom Rudolfa Sikoru Malevičov Hrob VI. 1994 – 2005.
Miro Tóth, saxofón, elektronika, Rbnx, elektronika; Marek Chmiel, projekcia
Esterházyho palác, 1. poschodie, výstava Rudolf Sikora Sám proti sebe
21.00 – 22.30 h Výtvary
Arteterapeutické podujatie pre dospelých.
Vodné kasárne, vestibul
Terapeutky: K. Zjavková a M. Vojtová
22.00 – 23.00 h Pozor, vysoké napätie! (Dramatickosť na umeleckých dielach).
Špecializovaný lektorský sprievod zameraný na vybraté diela výtvarného umenia v kontexte stálych expozícií SNG.
Vodné, kasárne, 1. a 2. poschodie
Lektor: V. Malast

 

Špecifiká akcie:

Počas podujatia bude platiť do múzeí/galérií v Bratislave jednotné, zvýhodnené vstupné, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma.

 

Vstupné:

- 80 Sk
- zľava pre deti, študentov a dôchodcov: 40 Sk
- rodinné vstupné: 120 Sk

 

Informácie:

Tel.: 0911 334 560, 02/ 54 43 20 53, 54 43 17 03

E-mail: pr@sng.sk, po@sng.sk

Kontaktná osoba: Katarína Pikalyová, Ľuba Maceková

Web: www.sng.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 La Nuit des musées - 17.05.2008