Novohradské múzeum a galéria
Lučenec

 

Miesto konania akcie: Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2008, 18.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie:

18.00 - "Prechádzka storočiami" - malý koncert Súkromnej ZUŠ v Lučenci

19.00 - multimediálna prezentácia výstavy "Ohlasy secesie" - autorka PhDr. D. Nociarová
- prezentácia výstavy "Putovné múzeum totality" - projekt Súkromného gymnázia v Lučenci

21.30 - koncert skupiny Carla duo z Lučenca

 

Špecifiká akcie:

spoločná vstupenka na všetky podujatia Novohradského múzea a galérie v Lučenci v rámci Noci múzeí dňa 17.5.2008 od 18.00 do 24.00 hod.

 

Vstupné:

10,- Sk

 

Informácie: Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec / www.nmg.sk

Tel.: 047/ 433 23 97, 047/ 433 25 02

E-mail: nmlc@stonline.sk

Kontaktná osoba: Katarína Köbölová, Anna Vančová

Web:

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 La Nuit des musées - 17.05.2008