Ponitrianske múzeum
Nitra

 

Miesto konania akcie: Štefánikova trieda 1, Nitra

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2008, 10.00 - 23.00

 

Stručná charakteristika akcie:

Biela noc v múzeu
- ukážky odbornej činnosti múzea – konzervovanie, reštaurovanie, preparovanie.
Možnosť vyčistenia šperkov z drahých kovov (bez kameňov).

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

 

Informácie:

Tel.: 037/ 651 00 00, 651 42 53

E-mail: nimuz@stonline.sk

Kontaktná osoba:

Web:

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 La Nuit des musées - 17.05.2008