Múzeá v číslach

Počty / 10 NAJ / Koľko?

 

Koľko by nám trvalo navštíviť všetky múzeá SR

Ak by ste si teda chceli rezervovať povedzme celé leto len na návštevu našich múzeí a galérií, obávame sa, že by nestačil ani tento čas. Ak uvážime, že človek nenavštívi viac ako tri, s vypätím všetkých síl štyri múzeá denne, ktoré sú navyše v jednom meste, putovanie po slovenských múzeách a galériách by trvalo niekoľko mesiacov, možno aj celý rok. Na Slovensku je totiž prístupných viac ako 400 múzejných a galerijných expozícií, roztrúsených od Skalice po Medzilaborce, či od Oravskej Polhory po Komárno.
Iste by to bol krásny výlet!

 

Koľko ľudí chodí do múzeí

Boli ste minulý rok v múzeu? Spolu s vami naše múzeá a galérie navštívilo v roku 2007 viac ako 4, 5 mil. osôb. Múzeá sú otvorené zvyčajne 6 dní v týždni (klasickým „zatváracím“ dňom v múzeách u nás aj vo svete je pondelok), z čoho vyplýva, že denne navštívi múzeá v SR viac ako 13 000 osôb. V letnej sezóne je to iste viac, no najviac je to asi počas Noci múzeí – len v Bratislave to bolo v roku 2007 viac ako 32 tisíc ľudí.

 

Koľko je v múzeách zbierkových predmetov

Ak ste sa rozhodli zaznamenať si všetko, čo v múzeách uvidíte, na vaše záznamy si asi budete musieť zriadiť špeciálnu knižnicu. V múzeách na Slovensku je totiž viac ako 9 mil. zbierkových predmetov, v galériách je to viac ako 165 tisíc. A možno ste ich už videli viac ako si myslíte. Zbierkové predmety sú totiž rozličnej veľkosti – napr. niektoré exempláre hmyzu nemajú ani 1 mm, veľmi „skladné“ sú aj poštové známky, mince, bankovky či niektoré výtvarné diela – grafické listy, kresby. Takže v dámskej kabelke by sme odniesli iste niekoľko sto kusov zbierkových predmetov – známok, či niekoľko desiatok kusov mincí. Ale radšej to neskúšajte.
Pre tých, čo sa radšej pozerajú na svet s odstupom sú v zbierkach lietadlá, rušne, železničné vozne, autá, či tanky. Zbierkovým predmetom je aj objekt v múzeu v prírode – dom, škola či dokonca stavba mlyna alebo kostol. Možno by v rade za sebou neobopli zemeguľu, no hádam hranice Slovenska áno (dĺžka hraníc Slovenska – 1 672 km).

 

Koľko kamiónov by muselo sťahovať zbierkové predmety

Máte radi zmenu? A čo takto sťahovanie sa z miesta na miesto? Ale trúfli by ste si presťahovať aj svoj dom? Pre sťahovanie zbierkových predmetov by bolo potrebných niekoľko stoviek kamiónov, či možno tisíce. Na presťahovanie čo i len jedného lietadla, tanku – po častiach – by ich bolo potrebných hneď niekoľko, ak k tomu ešte prirátame rozmontované rušne, tanky, železničné vozne, objekty múzeí v prírode, bohaté zbierky nábytku, poľnohospodárskeho náradia, umelecké diela väčších rozmerov, tak tie stovky, tisíce kamiónov sa zdajú ako reálne. Iste by to bolo niekoľko desiatok nákladných vlakov (objem kamiónu - 22 m³, 90 m³, mega – 100 m³).

 

Koľko hodín by bolo treba odprašovať zbierkové predmety

Myslíte, že taká Popoluška to mala ťažké? Zoberte ju nabudúce v knižke do múzea. Také zbierky v múzeách sú uložené v špeciálnych priestoroch – depozitároch na ploche viac ako 54 tisíc m2. Plocha expozícií a výstav, kde sú vystavené ďalšie zbierkové predmety, má viac ako 450 tisíc m2. Na porovnanie – byt v paneláku má asi 70 - 90 m2 a na jeho upratanie potrebujeme každý týždeň niekoľko hodín. Takže múzejní pracovníci „oprašujú“ zbierky múzeí niekoľko tisíc hodín ročne. A to ani nemajú tri oriešky.

 

Koľko hodín práce stojí za umiestnením jedného exponátu na výstave, v expozícii

Viete, koľko času si priemerne prezeráte jeden exponát? Hádam 10 sekúnd? Viac? A rozmýšľali ste už niekedy, koľko času trvalo takému exponátu, kým bol pripravený sa vám ukázať? Ak by sme do toho zahrnuli len čas, ktorý potrebujeme na prenesenie predmetu z depozitára, tak hádam niekoľko minút. Lenže zvyčajne umiestneniu predmetu do expozície či na výstavu predchádza jeho získanie, často spojené s výskumom, nasleduje identifikácia, bádanie o predmete spojené s posúdením jeho významu pre poznanie našich dejín a najmä je to „očista“ – odborné ošetrenie spojené s konzervovaním a reštaurovaním predmetu, ktoré môže trvať až niekoľko mesiacov napr. pri reštaurovaní obrazov starých majstrov. Niekedy sa stane, že predmet „znovu objaví“ kurátor v depozitári a pred zraky verejnosti sa dostane aj po niekoľkých rokoch spánku v múzeu. Veď z celkového počtu zbierkových predmetov - z tých 9 mil. ks - je v expozíciách a na výstavách prezentovaných v priemere niekoľko percent. Ostatné sú predmetom vedeckého skúmania a bádania a čakajú na svoju prezentáciu v múzeu.

 

 

Údaje sú spracované SNM - Muzeologickým kabinetom. Údaje pripravili Gabriela Podušelová,
Gabriela Kochanová. Štatistické údaje o činnosti múzeí v SR za rok 2007 spracovala Ivana Jurčíková.

 

 La Nuit des musées - 17.05.2008