Múzeá v číslach

Počty / 10 NAJ / Koľko?

 

Informácie o múzeách na Slovensku za rok 2007 (PDF)

 

Aj vy patríte medzi tých, ktorí múzeum len tak preletia? Alebo ste, naopak, tak zanietený jeho prezeraním, že sa v ňom doslova „zabudnete“? Nuž, keby sa plocha expozícií a výstav Slovenska poukladala pekne vedľa seba, mali by ste postarané o program na niekoľko týždňov!

 

Počet registrovaných múzeí 85
Počet registrovaných galérií 25
Počet verejnosti prístupných múzejných a galerijných expozícií celkom
(registrovaných aj neregistrovaných múzeí)
400
Počet múzejných a galerijných expozícií prístupných verejnosti počas
Noci múzeí a galérií
120
Počet zbierkových predmetov v múzeách a galériách SR 9 mil. ks
Plocha spravovaná múzeami 636 765 m²
Plocha expozícií a výstav 418 624 m²
Depozitáre múzeí 54 637 m²
Historické parky, múzeá v prírode v správe múzeí cca 2,5 mil. m²
- z toho SNM 1 404 264 m²
   
Na porovnanie:  
Rozloha Bratislavy 367,9 km²
Rozmery futbalového štadiónu (Mníchov) 58 566 m²
(Rozmery 258x227x50 m)

 

 

Údaje sú spracované SNM - Muzeologickým kabinetom. Údaje pripravili Gabriela Podušelová,
Gabriela Kochanová. Štatistické údaje o činnosti múzeí v SR za rok 2007 spracovala Ivana Jurčíková.

 

 

 

 

 

 La Nuit des musées - 17.05.2008