Podunajské múzeum v Komárne
Komárno

 

Miesto konania akcie: Hlavná budova múzea, Palatínova 13, Komárno

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2008, 17.00 - 20.00

 

Stručná charakteristika akcie:

Najstarší hviezdny glóbus na Slovensku

17.00: Prvá prezentácia najstaršieho celestiálneho glóbusu na Slovensku zo zbierok múzea
18.00: Prednáška o živote W. J. Blaeu, zhotoviteľa celestiálneho glóbusu a o hviezdnych obrazoch
19.00: Prednáška o reštaurovaní glóbusu z roku 1603
17.00 - 20.00: - Renesančná hudba v historickej obrazárni múzea – skupina STRIGONIUM CONSORT s Ostrihomu (Maďarsko), Ukážka reštaurovania papiera: očistenie dokumentu – grafiky, doliatie papierovou masou, dubláž, lisovanie, retuš, Pečatenie historickými pečatidlami na ručný papier. Návštevníci si budú môcť vyskúšať pečatenie dobovými pečatidlami.

Miesto konania akcie: Bašta VI. – Rímske lapidárium, Okružná cesta, Komárno
Dátum a čas konania akcie: 16. mája 2008, 15.00-18.00
Stručná charakteristika akcie:
Život v rímskych vojenských táboroch
15.00: Otvorenie panelovej výstavy nástenných malieb z rímskej doby (2. stor. po Kr.)
15.30 – 18.00: Prehliadka rímskych účesov, ochutnávka rímskych jedál a múzejnopedagogické podujatie pre deti
16.00 – 17.00: Ukážka bojových tradícií z rímskej doby (Legio Brigetio, Maďarsko)
Spoluorganizátori: Župné múzeum Domokosa Kunyho v Tate a Múzeum Györgya Klapku v Komárome (Maďarsko)

Miesto konania akcie: Zichyho palác, Nám. gen. Klapku 9, Komárno
Dátum a čas konania akcie: 16. máj 2008, 14.00 – 23.00
Stručná charakteristika akcie: Program:
Sprístupnenie výstavy zo záberov Ladislava Csukása, komárňanského inštruktora potápania sa v medzinárodných vodách pod názvom Život pod vodou, Zanzibar
14.00 – 16.00: Múzeum očami detí cez objektív – fotosúťaž detí v priestoroch múzea, vytlačenie záberov, vyhodnotenie, panelová výstava z vyhotovených fotografií, darčeky a občerstvenie pre deti
16.00 – 21.00: - burza kníh a publikácií múzea / - burza módnych doplnkov vyhotovených pracovníkmi múzea
17.00 – 23.00: Fotografovanie v ateliéri v dobových kostýmoch s okamžitým vyhotovením fotografií
18.30 – 20.30: Krásy východnej Afriky – prednáška Ladislava Csukása spojená s premietaním
Akcie budú realizované v spolupráci s Fotoklubom Helios v Komárne.

Program v PDF

 

Špecifiká akcie:

Vstup voľný aj do všetkých expozícií a výstav múzea s lektorským výkladom

 

Vstupné:

zdarma

 

Informácie:

Tel.: 035/ 773 14 76, 0905 822 180, 035/ 773 00 54

E-mail: muzeumkomarno@gmail.com

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Csütörtöky, CSc. - riaditeľ múzea, Mgr. art. Eva Gáliková, Agnesa Poláková, Ladislav Szabó

Web:

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 La Nuit des musées - 17.05.2008