SNM - Múzeum Červený Kameň
Častá

 

Miesto konania akcie: juhozápadné krídlo hradu Červený Kameň nad obcou Častá

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2008, 19.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie:

návštevníkovi, ktorý vstúpi do expozície dobového bývania od 19.00 do 22.00 (každých 10 minút maximálne 10 návštevníkov) odborní pracovníci múzea, kurátori a konzervátori, porozprávajú i ukážu, čo všetko so zbierkovými predmetmi v hradnom múzeu robia a aké majú pri tom radosti a strasti,
vaše deti iste ocenia možnosť vyskúšať si časti kostýmov z rôznych období,

keďže 17. máj je i dňom začiatku Festivalu historického šermu na Červenom Kameni, tak pracovníci múzea návštevníkovi festivalu „porozprávajú“ o svojej práci fotografiami rozvešanými v priestore Festivalu (v prípade dlhšie trvajúceho dažďa to, žiaľ, nie je možné) a pozývajú ho na rozprávanie privátneho bádateľa H. Skalu o výsledkoch svojho bádania o husárskom pluku grófa Rudolfa Pálfiho, ktorého dôstojníkom sa môžete pozrieť do očí v novozrekonštruovanom objekte vnútorného predhradia zvanom „jazdiareň“
(17.05. o 15.00 v „jazdiarni“)

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

15 rokov a viac: 50 Sk (10 Sk pri vstupe do areálu, 40 Sk v pokladni na nádvorí)
pod 15 rokov: 30 Sk (10 Sk pri vstupe do areálu, 20 Sk v hradnej pokladni)

 

Informácie:

Tel.: 033/ 690 58 28

E-mail: cervenykamen@mail.t-com.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Jamrichová

Web:

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 La Nuit des musées - 17.05.2008