Horehronské múzeum
Brezno

 

Miesto konania akcie: Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 13 (Meštiansky dom), Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47 (Radnica)

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2008, 14.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie:

V Meštianskom dome – prehliadka historickej expozície („Brezno v premenách času“) a aktuálnych výstav („Keď ja pôjdem do Brezna rukovať...“ a „Brezniansky Vodopád“) s odborným autorským výkladom. Návšteva vo večerných hodinách (19.00 hod. a 21.30 hod.) bude spestrená živým programom s historickou tematikou „Bombura bráni mesto“. Program je zostavený z povestí a básní o erbovej postave mesta Brezno – Bomburovi, ktorý zachránil mesto pred kurucmi; obsahuje prvky literárno-dramatické (Divadelný súbor Jána Chalupku), ukážky bojových scén (Skupina historického šermu Berezun), dobovú hudbu (historické hudobné nástroje).
Návštevníci Radnice si budú môcť pozrieť obnovenú expozíciu „Život a kultúra ľudu na Horehroní“ s odborným výkladom a vypočuť koncert dobovej hudby (20.30 hod).

 

Špecifiká akcie:

Múzejné novinky pre každého návštevníka + záložka s erbom mesta

 

Vstupné:

dospelí 20,- Sk; mládež 10,- Sk (spoločná vstupenka na celé podujatie) alebo dobrovoľné vstupné

 

Informácie:

Tel.: 048/ 611 24 53

E-mail: muzeumbrezno@stonline.sk

Kontaktná osoba: Ján Weiss, riaditeľ múzea

Web:

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 La Nuit des musées - 17.05.2008