Gemersko-malohontské múzeum
Rimavská Sobota

 Logo Gemersko-malohontské múzeum

Miesto konania akcie: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2008, 18.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie:

Gemersko-malohotské múzeum v Rimavskej Sobote už po štvrtýkrát ponúka svojim návštevníkom možnosť zakúsiť atmosféru nočnej prehliadky múzea. Celý program Noci v Gemersko-malohontskom múzeu je ladený v duchu ľudových tradícií a ľudových remesiel. Lákadlom pre návštevníkov budú hlavne ukážky výroby kyjatických hračiek v podaní majstra Jána Stehlíka, ale i ukážky košikárstva, rezbárstva... O hudobné spestrenie sa postarajú fujaristi z Tisovca.
Ťahákom programu hlavne pre detského návštevníka budú ukážky historického šermu v podaní šermiarskej skupiny Vlčí tesák.
Atmosféra magickosti a výnimočnosti noci v Gemersko-malohontskom múzeu bude už tradične podporená dobovými kostýmami, audiovizuálnymi prezentáciami, podávaním bylinkových čajov...

V čase konania Noci v múzeu budú okrem Stálej vlastivednej expozície návštevníkom sprístupnené i nasledujúce výstavy:
- Ľudové náhrobníky Gemer-Malohontu a Novohradu (17. 4. 2008 – 2. 6. 2008),
- Rieka Slaná (9. 4. 2008 – 30. 5. 2008),
- Rimavská Sobota na starých pohľadniciach (2. 5. 2008 – 30. 6. 2008).

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

Vstupné je bezplatné. Každý dvadsiaty návštevník získa malú pozornosť a každý stý návštevník darček Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

 

Informácie:

Tel.: 047/ 563 27 41, 563 27 30

E-mail: gmmuzeum@telecom.bb.sk, lindisova@gmmuzeu.sk

Kontaktná osoba: E. Lindišová

Web: www.gmmuzeum.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 La Nuit des musées - 17.05.2008