Tvrdošín

 

 

Pýchou Tvrdošína a jeho najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou je gotický drevený rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých na miestnom cintoríne.

V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

UNESCO Nomination file (PDF in English)

 

Drevený kostol Tvrdošín Pochádza z druhej polovice 15. storočia a v 17. storočí ho renesančne upravili. Jeho dominantou je barokový oltár z konca 17. storočia s obrazom Všetkých svätých. Predchodcom dnešného oltára bol nízky gotický oltár, z ktorého sa zachovalo krídlo s maľbou sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa. Strednú časť gotického oltára pôvodne tvoril obraz Oplakávanie Krista z 15. storočia, ktorý v roku 1919 previezli do múzea v Budapešti. Interiér kostola bol dotvorený v polovici 17. storočia.
Pri prehliadke kostola zaujmú najmä obrazy apoštolov, neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654 a obraz sv. Juraja na koni v boji so šarkanom - ide o temperu na dreve, ktorá pochádza z obdobia okolo roku 1653. Prekrásne klenbové maľby (obloha s hviezdami, anjeli a kazetový strop) dotvárajú gotickú mystiku priestoru.

Významným dňom v histórii tvrdošínskeho dreveného kostolíka bol 23. apríl 1995, kedy primátor mesta Ing. Ivan Šaško prevzal, z rúk zástupcu paneurópskej mimovládnej organizácie EURÓPA NQSTRA so sídlom v holandskom Haagu, pána Angusa FOWLERA, diplom za r.1994, " za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou prácou". V tento deň bola odhalená aj BRONZOVÁ PLAKETA na južnom vchode do kostolíka, ktorá bude pripomínať nasledujúcim generáciám povinnosť aj naďalej sa starať o zachovanie tejto významnej slovenskej, ale teraz už aj európskej kultúrnej pamiatky. Na plakete je okrem reliéfneho lineárneho zobrazenia hôr, listnatého stromu, rieky, rôznych typov architektúr a letopočtu 1994 aj kruhový nápis s textom : EURÓPA NOSTRA AUSZEICHNUNG - GEFORDERT VON AMERICAN EXPRESS FOUNDATION. Plaketa je 2,35 kg ťažká a má priemer 22,2 cm.

 

Kostol je prístupný verejnosti počas sezóny od 1. 7. do 1. 9. od 10.00 do 16.00 (okrem pondelka), mimo sezóny od 1. 9. do 30. 6. prostredníctvom objednávky na tel. čísle 043/5322 167.
E-mail : msksts@orava.sk
Vstupné: dospelí - 1 €, deti - 0,50 €

 

Aktuálne snímky z júla 2010:

Drevený kostol Tvrdošín Drevený kostol Tvrdošín Drevený kostol Tvrdošín
Drevený kostol Tvrdošín Drevený kostol Tvrdošín Drevený kostol Tvrdošín
Drevený kostol Tvrdošín Drevený kostol Tvrdošín
Drevený kostol Tvrdošín Drevený kostol Tvrdošín Drevený kostol Tvrdošín

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!