Zboj (Skanzen Bardejovské Kúpele)

 

Cerkva sv. Mikuláša bola postavená v roku 1775. V roku 1967 bola premiestnená do Expozície ľudovej architektúry Šarišského múzea v Bardejovských Kúpeľoch. Je to typický lemkovský variant rusínsko-ukrajinských trojdielnych a trojvežových zrubových chrámov.
Podstatná časť ikonostasu je z 18. storočia, niektoré ikony (sv. Mikuláš, Ukrižovanie) sú zo 17. storočia.

 

Fotografie z júna 2009:

Zboj Zboj Zboj

Zboj Zboj Zboj

Aktuálne snímky z júla 2004:

Zboj Zboj Zboj
Zboj Zboj Zboj Zboj
Zboj Zboj

Foto Ivan Marko:

Zboj

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!