Tročany

 

Cerkva sv. Lukáša z 15. až začiatku 16. storočia a je najstaršou ukážkou trojdielnej drevenej cerkvi východného rítu. Je situovaná uprostred dediny medzi obytnými a hospodárskymi budovami. Trojdielna zrubová stavba z tisového dreva pozostáva z oltárnej časti, lode a podvežia. Zrub je zvonku ošindľovaný. Šindľová strecha nad loďou má pyramidálny tvar s kužeľovitou vežičkou. Nad babincom vyčnieva zo strechy veža s kužeľovitým ukončením pripomínajúcim striešky komínov na niekdajších ľudových obydliach.

Ikonostas je zo 17. storočia. Niektoré ikony sú z neskoršieho obdobia. Žiaľ, nezachovala sa unikátna kolekcia starodávnych drevorezov, ktoré boli súčasťou interiéru chrámu.

KONTAKT:

Grécko-katolícky farský úrad, Jiráskova 21, 085 01 Bardejov - tel.: 054/472 2013, 474 8904
Obecný úrad Tročany, 086 41 pošta Raslavice - tel.: 054/479 2405

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Trocany Trocany Trocany Trocany
Trocany Trocany Trocany

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!